Der er næsten ikke nogen uberørt natur tilbage i Holland
Naturbevarelse og genopretning

Miljø

Naturbevarelse og genopretning _ -

Hollands natur har det svært

Der bliver gjort et stort arbejde for at beskytte Hollands sidste natur.

Holland er lidt mindre end Danmark. Men der bor tre gange så mange mennesker i Holland som i Danmark.
Når der er så mange mennesker, er der ikke megen plads til naturen. I dag er der næsten ikke nogen oprindelig og uberørt natur tilbage i Holland.

Det hollandske landskab er et kulturlandskab. Det vil sige, at landskabet består af byer, veje, landbrugsarealer, store områder med drivhuse, blomstermarker, plantager og lignende.

Hollands vigtigste naturområder er de store marsk- og vådområder langs kysten. Her er der et rigt fugleliv.

I de seneste 10-20 år er hollænderne blevet meget opmærksomme på al den natur, som er blevet ødelagt. Derfor arbejder Holland nu på at bevare den natur, som er tilbage. Samtidig prøver man også at genoprette mange af de naturområder, som er blevet ødelagt.

Der er næsten ikke nogen uberørt natur tilbage i Holland

Der er næsten ikke nogen uberørt natur tilbage i Holland

Naturbevarelse _

Holland har vedtaget to naturlove, som skal beskytte landets planter og dyr.

1. Ondernemen en de Flora- en faunawet
Loven beskytter de plante- og dyrearter, som lever vildt i den hollandske natur. Den siger blandt andet, at man ikke må gøre noget, som kan skade truede dyr og planter. For eksempel er det forbudt at slå truede dyr ihjel og at plukke eller grave truede planter op.

2. Natuurbeschermingswet 1998
Denne lov siger, at man skal tænke sig godt om og passe på, inden man gør noget, som påvirker et Natura 2000-område. Det gælder også alle vådområder.

Mange naturområder er fredet i Holland. Der er flere slags fredninger, og et område kan godt være fredet på forskellige måder.

 • Natura 2000. Her er tale om beskyttelse af naturtyper, dyr og planter. Det kan være specielle vandhuller, øer eller marskområder. I Natura 2000 skal hvert land udpege nogle habitatområder og fuglebeskyttelsesområder. Holland har 141 fuglebeskyttelsesområder, som dækker et areal på lidt over 1 million hektar. Det er 1/4 af Hollands areal. Holland har også 141 habitatområder med et samlet areal på 750.841 hektar.
 • Vådområder. Holland har 44 fredede vådområder. De fleste af vådområderne er Natura 2000-områder.
 • Nationalt økologisk netværk. Ofte kan dyr ikke komme fra et naturområde til et andet, fordi der for eksempel ligger marker eller en motorvej imellem. Det kan give indavl, og så bliver dyrene syge eller kan endda uddø. Det nationale økologiske netværk sørger for at forbinde naturområderne med hinanden.
 • Nationalpark. Holland har 20 nationalparker, som dækker et samlet areal på 125.030 hektar. Hollands største nationalpark er Oosterschelde på 37.000 hektar. Den ligger i provinsen Zeeland og åbnede d. 8. maj 2002. Nationalparken ligger i Hollands floddeltaer og er et tidevandsområde med lavvande og højvande.
Holland har vedtaget to naturlove, som skal beskytte landets planter og dyr

Holland har vedtaget to naturlove, som skal beskytte landets planter og dyr

Naturgenopretning _

Mennesket har påvirket Hollands natur i de sidste par hundrede år. De har:

 • fældet skove
 • fyldt vandhuller op
 • rettet vandløb ud
 • inddiget områder
 • forurenet jord, vådområder, søer og floder.

I dag gør hollænderne meget for at rette op på fortidens synder ved at gendanne tidligere naturområder.

Der er mange naturgenopretningsprojekter i gang i Holland og mange andre er planlagt. Nogle af de vigtigste projekter er:

 • De store græs- og tørvemoseområder, som ligger i den vestlige del af Holland, er vigtige for mange sjældne dyr og planter. Desværre er mange af områderne er ved at blive ødelagt. Derfor har Hollands regering besluttet at bruge 8 millioner euro i 2009 på at stoppe ødelæggelserne.
 • Holland har store områder med klitter. Klitterne er allerede ret godt beskyttede, men mange af dem er ved at tørre ud. Når klitterne tørrer ud, er der blandt andet stor risiko for sandfygning. Derfor vil Holland prøve at forhindre udtørringen.
 • øen Texel prøver man at få den oprindelige plantevækst. Mange af disse planter er truede.
 • I nærheden af hovedstaden Amsterdam ligger Oostvaardersplassen. Egentlig var det meningen, at Oostvaardersplassen skulle være et industriområde. Men det er et vigtigt område for trækkende vandfugle og er derfor blevet fredet.
I dag gør hollænderne meget for at gendanne tidligere naturområder

I dag gør hollænderne meget for at gendanne tidligere naturområder

▴ Top