NATUR/TEKNOLOGI

NATUR/TEKNOLOGI _

Lad europas-lande.dk indgå i undervisningen i natur/teknologi.

Der er masser af undervisning på europas-lande.dk til faget natur/teknologi. Arbejd for eksempel med lande, klima, dyr eller planter. Eleverne kan for eksempel bruge europas-lande.dk som et opslagsværk, når de skal finde informationer til emnearbejder, og i wiki-værkstedet kan de lave deres egne digitale præsentationer.

Undervisningsforløb
På europas-lande.dk kan du finde en række forskellige undervisningsforløb til natur/teknologi. Du kan bruge forløbene fra ende til anden, plukke enkelte elementer ud og integrere dem i din undervisning eller lade dig inspirere til at udarbejde dine helt egne forløb.

Du kan finde undervisningsforløb til natur/teknologi her.

Faglig læsning
Brug teksterne på europas-lande.dk til faglig læsning i natur/teknologi. Til mange af beskrivelserne er der quizzer, så eleverne kan teste deres viden. Lad for eksempel eleverne tage en quiz i et lands natur. Derefter læser de teksterne om naturen. Og til sidst tager de quizzen igen. Sammenlign resultaterne. Hvor meget vidste de i forvejen, og hvor meget har de lært?

Find quizzerne her.

Web 2.0 og wiki-værkstedet
På europas-lande.dk kan eleverne lave spændende præsentationer, hvor de integrerer for eksempel tekst og foto. Det sker i wiki-værkstedet, som er elevernes eget europas-lande.dk. Det er her, de blandt andet kan:

  • lave digitale plancher
  • præsentere sig selv og der, hvor de kommer fra
  • lave opgaver til hinanden
  • og meget mere.

Alle brugerne kan se de wikier, som eleverne laver – og de kan kommentere dem. Det giver en lidt højere grad af selvjustits, når andre kan, hvad man laver. Og så giver det mulighed for, at eleverne via kommentarerne kan ’rette’ hinandens præsentationer.

Du kan finde wiki-værkstedet her.