Der er næsten ikke nogen uberørt natur tilbage
Naturbevarelse og genopretning

Miljø

Naturbevarelse og genopretning _ -

Hollands natur har det ikke så godt

Holland gør meget for at passe på den sidste natur.

Holland er lidt mindre end Danmark.
Men der bor tre gange så mange mennesker i Holland som i Danmark.
Derfor er der ikke plads til særlig meget natur i Holland. Og der er næsten ikke nogen uberørt natur tilbage.

Det hollandske landskab er et kulturlandskab.
I et kulturlandskab er der mange byer, veje og arealer med landbrug.
Der er også drivhuse, blomstermarker, plantager og lignende.

Der ligger store marsk- og vådområder langs kysten.
De er Hollands vigtigste naturområder.
Her lever der mange fugle.

Holland har opdaget, hvor meget natur, der er ødelagt.
Hollænderne gør derfor meget for at bevare den natur, der er tilbage.
Og den natur, som er blevet ødelagt, skal genoprettes.

Der er næsten ikke nogen uberørt natur tilbage

Der er næsten ikke nogen uberørt natur tilbage

Om at bevare naturen _

Holland har vedtaget flere naturlove. Lovene skal beskytte planter og dyr.

Man kan også frede et landskab, en sø eller noget andet, som man synes, det er vigtigt at bevare og passe på.
I Holland passer man på naturen på flere måder:

 • Natura 2000. Her beskytter man specielle typer af natur – for eksempel et vandhul eller en lille ø. Man kan også beskytte bestemte planter. Holland har 141 områder, hvor fugle skal beskyttes. Der er også 141 områder, som skal beskytte andre dyr og planter.
 • Vådområder. Holland har 44 vådområder, som er fredede. Vådområder er for eksempel marsk, enge og vandhuller. De fleste vådområder er også Natura 2000-områder.
 • Nationalt økologisk netværk. Det kan være svært for dyr og planter at komme fra et naturområde til et andet naturområde. Det kan for eksempel være, at der ligger en motorvej eller en by, som de ikke kan komme forbi. Nationalt økologisk netværk sørger for, at dyr og planter let kan komme fra et naturområde til et andet.
 • Nationalparker. En nationalpark er et stort område, hvor man bevarer og beskytter så meget som muligt. Holland har 20 nationalparker. Den største nationalpark er Oosterschelde. Oosterschelde ligger i provinsen Zeeland.
Holland har vedtaget flere naturlove

Holland har vedtaget flere naturlove

Naturgenopretning _

Meget natur er blevet ødelagt i Holland:

 • skove er blevet fældet
 • vandhuller er blevet fyldt op
 • vandløb er rettet ud
 • store områder er blevet tørlagte
 • jord, vand og luft er blevet forurenet.

Det vil hollænderne lave om på.
De er derfor begyndt at genoprette noget af den ødelagte natur. Man kan sige, at hollænderne reparerer naturen.
I Holland er man for eksempel i gang med:

 • at stoppe ødelæggelsen af store græs- og tørvemoseområder. Her er der nemlig mange sjældne dyr og planter
 • at sørge for, klitterne ikke bliver for tørre. Holland har mange klitter af sand. Men de må ikke blive for tørre. Så blæser sandet nemlig væk
 • at redde de mange sjældne planter på øen Texel
 • at bevare Oostvaardersplassen. Oostvaardersplassen ligger i nærheden af Amsterdam. Her kommer der mange vandfugle om foråret og efteråret.
Hollænderne er begyndt at genoprette noget af den ødelagte natur

Hollænderne er begyndt at genoprette noget af den ødelagte natur

▴ Top