Holland får næsten al sin energi fra olie, kul og naturgas
Energi og råstoffer

Erhverv og økonomi

Energi og råstoffer _ -

Holland får næsten al sin energi fra olie, kul og naturgas

I fremtiden vil Holland have mere vedvarende energi.

Holland får det meste af sin energi fra elværker og varmeværker. I 2010 kom 96 % af energien fra afbrænding af fossile brændstoffer:

 • olie
 • kul
 • naturgas.

Når man afbrænder fossile brændstoffer, bliver der dannet kuldioxid (CO2,), metan (CH4), lattergas (N2O) samt flere typer fluorholdige gasser. De gasser kalder man også for drivhusgasser. Drivhusgasserne lægger sig som en dyne omkring Jorden. De fungerer lidt som et drivhus. Solens stråler kan komme igennem, men varmen har svært ved at komme væk igen. Det betyder, at Jorden bliver varmere.

Derfor er det et problem, at Holland bruger så mange fossile brændstoffer. Hollands regering vil derfor erstatte mange af de fossile brændstoffer med vedvarende energi.

Vedvarende energikilder er for eksempel:

 • vindenergi
 • vandkraft
 • biomasse
 • bølgeenergi
 • solenergi
 • jordvarme.

Vedvarende energi forurener ikke. Mængden af drivhusgasser i atmosfæren bliver heller ikke større, når man bruger vedvarende energi.

Holland får meget af sin energi fra olie og naturgas. Olie og naturgas er derfor meget vigtige for Holland. Holland har tre store olie- og gasfelter på land og fem olie- og gasfelter i Nordsøen.

Slochteren er et af verdens største gasfelter. Det ligger i det nordlige Holland. Man regner med at kunne hente 2700 milliarder kubikmeter gas i feltet. Slochteren åbnede i 1959.

Holland har også et atomkraftværk. Det ligger ved byen Borssele i provinsen Zeeland. Hollænderne har planlagt, at atomkraftværket skal lukke i 2033.

Holland får næsten al sin energi fra olie, kul og naturgas

Holland får næsten al sin energi fra olie, kul og naturgas

Energiforsyning _

I Holland leveres energi som elektricitet og varme. Elektriciteten kommer først og fremmest fra elværker, som ligger i hele Holland.
For at lave elektricitet afbrænder man mest:

 • naturgas
 • kul.

I 2010 producerede Holland ca. 108 milliarder kilowatttimer elektricitet. Men Holland importerer også en lille smule elektricitet fra udlandet.

På nogle elværker bliver der også lavet varme. De kaldes kraftvarmeværker.
Varmen eller fjernvarmen bruges til at opvarme huse og vand med. Det varme vand løber fra varmeværkerne gennem rør i jorden og ud til husene. Her kommer det op i radiatorer, som varmer husene op.
Omkring halvdelen af den elektricitet, som bliver produceret i Holland, kommer fra kraftvarmeværker.

De hollændere, som ikke har fjernvarme, bruger oftest naturgas til at opvarme deres huse med.

Elektriciteten kommer først og fremmest fra elværker, som ligger i hele Holland

Elektriciteten kommer først og fremmest fra elværker, som ligger i hele Holland

Vedvarende energi _

Det er ikke meget af Hollands energi, som kommer fra vedvarende energi.
Vedvarende energi stammer fra for eksempel:

 • vind
 • sol
 • vand
 • forbrænding af plantemateriale
 • forbrænding af biogas og bioethanol.

Hollænderne vil man gerne bruge mere vedvarende energi i stedet for fossile brændstoffer (olie, kul og naturgas). Fossile brændstoffer er nemlig ikke CO2-neutrale. Det vil sige, at de er med til at gøre drivhuseffekten værre. Fossile brændstoffer er også meget dyre.
I 2020 skal 14 % af Hollands energi komme fra vedvarende energi.

I 2010 kom 2,5 % af Hollands produktion af energi fra biomasse. Biomasse er for eksempel halm, træ og nedbrydeligt affald. Man får energi fra biomasse ved at brænde det af i elværker eller kraftvarmeværker.
Biomasse er vedvarende energi, fordi biomasse kommer fra planter, der optager kuldioxid (CO2), mens de gror. Når planterne brændes af, afgiver de CO2. Hvis man planter nye planter, vil de optage den CO2, som lige er blevet brændt af. Man siger derfor, at planter CO2-neutrale. De optager lige så meget CO2, som de afgiver.
Det meste biomasse i Holland er affald.

I 2010 kom under 2 % af Hollands produktion af energi fra vindmøller. I dag har Holland fire vindmølleparker. De ligger i Nordsøen.

Holland får også en lille smule vedvarende energi fra vandkraftværker og solfangere.

Det er ikke meget af Hollands energi, som kommer fra vedvarende energi

Det er ikke meget af Hollands energi, som kommer fra vedvarende energi

Andre råstoffer _

Der findes meget naturgas i Hollands undergrund, men ellers har Holland ikke mange råstoffer.

Der er en lille smule olie i det nordlige og vestlige Holland, men olien herfra kan kun dække 5 % af Hollands behov.

I provinsen Limburg findes der også kul i undergrunden, men det kan ikke betale sig at grave den op.

Andre råstoffer i Holland er:

 • salt
 • mergel
 • tørv
 • grus
 • sand
 • ler.

Sandet, gruset og leret stammer fra den sidste istid, hvor det blev ført til Holland af store smeltevandsfloder.

▴ Top