Holland er det land i Europa, hvor staten og kirken har mindst med hinanden at gøre
Religion

Befolkning

Religion _ -

Kristendommen er den største religion i Holland

Det betyder meget for hollænderne, at man selv kan vælge den religion, man vil tro på.

Omkring 600 f. Kr. erobrede keltere og germanere det område, som i dag hedder Holland.

Kelterne tilbad solen og havde en masse guder og gudinder. Germanerne dyrkede en religion, som mindede meget om den nordiske religion.

I 600-tallet begyndte kirkens folk at omvende folk til den romersk-katolske tro. Det gik bedst i de sydlige områder. Nordpå blev folk ved med at tro på de hedenske guder og gudinder.

I middelalderen var det kun tilladt at være katolik. Men i de hollandske byer var der mange kætterbevægelser. Det vil sige alle dem, som havde en anden religion.
Under reformationen i 1500-tallet slog inkvisitionen hårdt ned på kætterne. Folk blev både tortureret og brændt på bålet, hvis de ikke ville omvende sig til katolicismen.
Men det virkede ikke. For eksempel blev der flere og flere calvinister.
Calvinismen er en form for kristendom. Men inkvisitionen mente, at calvinismen var en kætterbevægelse.

Efter reformationen var calvinismen den eneste religion, som var tilladt i Holland. Men hollænderne var ret tolerante over for både jøder og andre kristne.

I dag er Holland det land i Europa, hvor staten og kirken har mindst med hinanden at gøre. Regeringen må kun blande sig i folks religion, hvis det for eksempel forstyrrer den offentlige orden.

Holland er det land i Europa, hvor staten og kirken har mindst med hinanden at gøre

Holland er det land i Europa, hvor staten og kirken har mindst med hinanden at gøre

Katolikker og calvinister _

Kristendommen er den største religion i Holland. I Holland er de kristne delt op i:

  • katolikker
  • calvinister.

Calvinismen er en form for kristendom, som man kalder protestantisme. Holland har været et protestantisk land siden 1600-tallet. Før det var Holland et katolsk land.

Selv om Holland er et protestantisk land, er der faktisk flere katolikker end protestanter i Holland:

  • 27 % af befolkningen er katolikker
  • 12 % af befolkningen er protestanter.

Siden 2. verdenskrig har mange hollændere meldt sig ud af kirken. Men der er flere protestanter end katolikker, som har meldt sig ud.

De kristne er delt op i katolikker og calvinister

De kristne er delt op i katolikker og calvinister

Andre trossamfund _

Engang boede der mange jøder i Amsterdam. Faktisk havde Amsterdam et af de største jødiske samfund i Europa. Under 2. verdenskrig blev 140.000 hollandske jøder dræbt af nazisterne. Det var næsten alle Hollands jøder.

I dag lever der ca. 30.000 jøder i Holland. Halvdelen af dem bor i Amsterdam.

Indvandrere har også taget nye religioner med til Holland. For eksempel er der omkring 1 million muslimer i Holland. Det svarer til 6 % af befolkningen. De fleste store byer har en eller flere moskeer.

Muslimerne levede i mange år fredeligt sammen med de andre hollændere. Men det ændrede sig efter angrebet på World Trade Center d. 11. september 2001 og mordet på filminstruktøren Theo van Gogh i 2004. Nu begyndte en voldsom debat om muslimerne i Holland. Og den er slet ikke slut endnu.

Hinduismen er en anden ret stor religion i Holland. I dag bor der omkring 100.000 hinduer i landet. De fleste hollandske hinduer stammer fra Surinam.

40 % af Hollands befolkning tilhører ikke nogen religion.

Der bor omkring 1 million muslimer i Holland

Der bor omkring 1 million muslimer i Holland

Religion i skolen _

I Holland er der offentlige skoler, men der er også særlige skoler for katolikker, calvinister, jøder, muslimer og hinduer. Det er staten, som betaler for begge slags skoler.

I skolerne bliver eleverne undervist i religion. Det kan ske på to måder:

  1. Orientering om de forskellige religioner. Eleverne lærer om forskellige religioner, men læreren siger ikke, at en religion er sand, og andre religioner er forkerte.
  2. Forkyndende undervisning. Det vil sige, at læreren forsøger at overbevise eleverne om, at en bestemt religion er den sande og rigtige.

Nogle mener, at den forkyndende undervisning er forkert. De synes ikke, at skolen skal oplære eleverne i en bestemt tro i skolen. De mener også, at det er vigtigt, at eleverne lærer om andre religioner.

Troende og ikke-troende _

I 2005 blev der lavet en undersøgelse om tro og religion i Europa.
Undersøgelsen viste, at:

  • 34 % af hollænderne troede på en gud
  • 37 % af hollænderne troede på en ånd eller livskraft
  • 27 % af hollænderne ikke troede på nogen form for gud, ånd eller lignende.

▴ Top