Praktisk info

Hvad er europas-lande.dk? _

Baggrund og indhold
Målgruppe
Et meget stort landebibliotek
Temaer
Mød børn og unge
Fotos, videoer og animationer
Quizzer
Undervisningsmaterialer
Wikiværksted
Eventyr på mange sprog
Copyright

Baggrund og indhold _

Læs mere om, hvem websitet henvender sig til, og hvad det indeholder.

Europas-lande.dk er et digitalt undervisningsmiddel om landene i Europa, som vedligeholdes af Gyldendal.

Målgruppe _

Europas-lande.dk henvender sig primært til elever i grundskolens 3.-9. klasse. Det er ikke et system-undervisningsmiddel, men et supplement til undervisningen i fag som natur/teknik, geografi, samfundsfag, historie, religion, dansk og sprogfagene. Det betyder blandt andet, at brugen af websitet er meget fleksibel. Det kan eksempelvis bruges både alene og sammen med andre undervisningsmidler, og det kan bruges til både forløb eller til blot en enkelt lektions undervisning. Websitet kan også med stor fordel bruges tværfagligt.

Henvender sig til elever i 3.-9. klasse

Henvender sig til elever i 3.-9. klasse

Et meget stort landebibliotek _

Europas-lande.dk har udførlige beskrivelser af landene i Europa – om alt fra natur og miljø til befolkning, historie og økonomi. Hvert land er beskrevet i mindst 32 artikler på tre læseniveauer:

  • svært niveau – for lærere og de ældste elever
  • mellemniveau og let niveau – for elever i 3.-9. klasse.

Informationsniveauet og den sproglige kompleksitet stiger, efterhånden som man bevæger sig op i læseniveau. Svagere læsere vil derfor med fordel kunne læse en let udgave først og derefter fortsætte på mellemniveau og, måske, svært niveau. Læseniveauerne betyder også, at elever med forskellige læsekompetencer kan arbejde med de samme emner i samme undervisningssituation (undervisningsdifferentiering).

Udførlige beskrivelser af landene i Europa

Udførlige beskrivelser af landene i Europa

Temaer _

Udover landebeskrivelserne ligger der også forskellige temaer på europas-lande.dk. Temaerne tager fat på emner, der går på tværs af landegrænser. Det kan for eksempel være krige eller folkeslag. Ligesom landebeskrivelserne ligger også temaerne på tre læseniveauer.

Læs for eksempel temaet om vikinger

Læs for eksempel temaet om vikinger

Mød børn og unge _

Hvordan er det at være barn og ung i Europa? Oplev børn og unge fra hvert europæiske land fortælle om deres dagligdag, deres familie, skole og fritid. Der er et mere detaljeret interview på skrift samt en video, hvor man kan opleve børnene i deres rette omgivelser og høre dem fortælle på deres eget sprog. Videoerne har en dansk voice-over, som kan slås til og fra.

Lad eleverne spejle sig i børnene ude i Europa. Hvor forskellige er vi egentlig? Brug også videoerne i sprogundervisningen og lad eleverne opleve, hvordan fremmedsprog bliver talt til daglig og af deres jævnaldrende.

Børn og unge fra Europa fortæller om deres dagligdag

Børn og unge fra Europa fortæller om deres dagligdag

Fotos, videoer og animationer _

Generelt
Europas-lande.dk bruger fotos, videoer og animationer til at understøtte de mange beskrivelser og temaer. Der er fotos af landskaber og dyreliv, mennesker, bygninger, arkæologi, politikere og meget mere. Desuden har websitet videoer af blandt andet børn og unge samt animationer om for eksempel drivhuseffekten, kraftvarmeværker og den danske undergrund.

Eleverne må bruge fotos, videoer og animationer fra europas-lande.dk til rapporter, opgaver og wikier. Fotos, videoer og animationer ligger for eksempel i landebeskrivelser og temaer, men kan også findes i mediegalleriet.

Kopiering
Alt materiale: Tekster, billeder, kort, programmering mv. er beskyttet af loven om ophavsret.

Undervisning
Elever og lærere fra skoler, der abonnerer på frilæsning.dk, kan frit downloade tekster og billeder til brug i elevopgaver.

Det skal dog klart fremgå:

  • at der er tale om en elevopgave med henvisning til skole, klasse og fag samt dato for oprettelse.
  • at billederne og teksterne er ophavsretligt beskyttet.
  • hvorfra billeder og tekster er hentet.


Det er ikke tilladt at fjerne teksten i billederne (fx © Colourbox).

Tekster, fotos mv. må ikke downloades til kommercielt brug under nogen form. Det gælder også til skolernes egne hjemmesider, dog ikke elevsider til præsentation af elevernes arbejde (rapporter mv.)

Brug af billeder og tekst til elevproduktioner
Elektroniske produktioner med opgaver eller lignende, hvori materiale fra Gyldendals websteder benyttes, må ikke være offentligt tilgængelige. Disse produktioner skal være beskyttet af koder eller lignende, så kun skolens personale, elever og deres forældre har adgang til indholdet.
Oplev Danmarks undergrund og mange andre spændende animationer.

Oplev Danmarks undergrund og mange andre spændende animationer.

Quizzer _

Der er knyttet quizzer til de fleste lande. Quizzerne kan især bruges på to forskellige måder:

  • til tjek af læseforståelse, hvor quizzen løses, efter at man har læst teksten
  • til almindelig underholdning, hvor man forsøger at løse quizzen for at tjekke niveauet af sin paratviden.

Quizzerne er delt i "let tekst quizzer" eller i "mellem tekst quizzer". En "let tekst quiz" er ikke nødvendigvis let, men knytter sig til landebeskrivelser på let niveau. Der er ikke knyttet quizzer til tekster på svært niveau.

Der er quizzer til de fleste lande

Der er quizzer til de fleste lande

Undervisningsmaterialer _

På europas-lande.dk ligger der et stadigt voksende antal undervisningsmaterialer, som giver forslag og inspiration til, hvordan man kan bruge websitet i undervisningen. Undervisningsmaterialerne består af forløb, opgaver og aktiviteter og dækker en række forskellige fag og emner.

Man kan søge i undervisningsmaterialerne ud fra fag, klassetrin og varighed. Der er desuden mulighed for at søge i undervisningsmaterialerne ud fra Fælles Mål.

Undervisningsmaterialerne er tilpasset undervisningen i grundskolen, men indholdet kan også inspirere til undervisningen på andre niveauer.

Forslag og inspiration til at bruge websitet i undervisningen

Forslag og inspiration til at bruge websitet i undervisningen

Wikiværksted _

Wikiværkstedet er elevernes eget europas-lande.dk. Det kan for eksempel bruges som en digital planche, hvor elevernes præsenterer resultaternes af deres opgaver og emnearbejder.

I wikiværkstedet kan eleverne kombinere tekst med fotos. Her er der rig mulighed for at øge elevernes multimedie-kompetencer og afprøve alternative afleveringer, præsentationer og evalueringer. Mulighederne er mange, og det er næsten kun fantasien og kreativiteten, som sætter grænserne.

Alle andre brugere kan se, hvad man producerer i wikiværkstedet, ligesom eleverne i klassen kan kommentere og dermed ”rette” hinandens præsentationer. Det stiller også lidt højere krav til, hvad man kan lægge ud, og medfører en naturlig selvjustits.

Lav flotte præsentationer i wikiværkstedet

Lav flotte præsentationer i wikiværkstedet

Eventyr på mange sprog _

På europas-lande.dk kan man læse H.C. Andersens eventyr ”Prinsessen på ærten” på alle de europæiske sprog. Man kan også få eventyret læst op. Brug for eksempel eventyret til sprogundervisningen i fremmedsprog og de nordiske sprog. Eleverne kan også lytte til de mange forskellige sprog ”for sjov”. Hvor meget forstår de, og kan de følge med i teksten? Og hvorfor er nogle sprog lettere at forstå end andre?

Læs 'Prinsessen på ærten' på forskellige sprog

Læs 'Prinsessen på ærten' på forskellige sprog

Copyright _

Det er tilladt at kopiere eller distribuere indhold fra
europaslande.dk på institutioner, der har indgået aftale
med Copydan Tekst & Node
under forudsætning af,
at anvendelsen af indholdet sker på de betingelser,
som følger af aftalen med Copydan Tekst & Node.
Print og kopiering skal i givet fald indgå i skolens
indrapportering til Copydan Tekst & Node.

Kopiark eller andet materiale, hvor der tydeligt
er gjort opmærksom på det, må frit kopieres.