Befolkning
Holland har to officielle sprog: hollandsk og frisisk