Befolkning
Nogle steder i Holland taler man frisisk