Klimaet i Holland er kystklima med kølige somre og milde vintre
Klima

Natur

Klima _ -

Holland har kølige somre og milde vintre

Klimaet i Holland er mildt, fugtigt og uden store temperaturudsving.

Holland ligger i den tempererede klimazone. Klimaet i Holland er kystklima med kølige somre og milde vintre. De faktorer, som påvirker klimaet i Holland, er først og fremmest Atlanterhavet og ikke mindst Golfstrømmen.

Golfstrømmen er en varm og kraftig havstrøm, der kommer helt fra Mellemamerika, bevæger sig op gennem Atlanterhavet og Nordsøen og ender ved Norges vestkyst. Med sig sydfra bringer den varmt vand. Golfstrømmen er en slags varmedunk, der varmer de lande op, som den passerer undervejs. Heriblandt Holland.

Golfstrømmen løber lige vest for Holland. Da Holland ligger i det såkaldte vestenvindsbælte, er det ofte ret blæsende, og vinden kommer som regel fra sydvest eller vest. Det betyder også, at vestenvinden sørger for at blæse varm luft fra Golfstrømmen ind over land, hvilket er med til at holde klimaet mildt og forholdsvist lunt.

En anden årsag til det ret stabile klima er, at Holland er et ret lille land uden store højdeforskelle.

Klimaet i Holland er kystklima med kølige somre og milde vintre

Klimaet i Holland er kystklima med kølige somre og milde vintre

Golfstrømmen

ANIMATION: GOLFSTRØMMEN

Vind _

Holland ligger på 51-54 grader nordlig bredde og tæt på Atlanterhavet. Det medfører, at det ofte blæser. Den fremherskende vindretning er sydvest, men vinden kan sagtens komme fra andre retninger. Vinden er stærkest ved den vestvendte kyst, men på grund af gnidningsmodstanden med landskabet aftager den i styrke, når den kommer ind over land.

Vinden skyldes, at Holland ligger i et område med mange lavtryk. Lavtryk opstår, når den kolde polarluft og den noget varmere tropiske luft støder sammen. Da varm luft altid er lettere end kold luft, er resultatet af disse sammenstød, at den varme luft bliver tvunget op over den kolde luft. Herved opstår der enten en varmfront eller en koldfront.

Varmfronten er den mest fredelige. Den bevæger sig langsomt og ender som regel med en ensartet grå himmel. Den medfølgende regn er ikke særlig kraftig, men ofte regner det hele dagen. Koldfronten er derimod mere livlig, især hvis fronten bevæger sig hurtigt. Selve frontområdet er betydeligt smallere end i varmfronten, idet den kolde luft skubber sig ind under den varme luft og tvinger den brat til vejrs. Resultatet er ofte voldsom regn og kraftig blæst, som normalt tiltager og drejer mod højre, når lavtrykket er passeret.

De fleste koldfronter passerer Holland om efteråret og vinteren. Månederne fra oktober til marts er de mest blæsende, og det er også på denne tid af året, at Holland kan blive ramt af regulære storme.

Det blæser oftest fra sydvest

Det blæser oftest fra sydvest

Temperatur _

Temperaturen i Holland påvirkes i høj grad af havet og Golfstrømmen, og de årlige temperaturudsving er relativt små. Havet er længe om at blive varmet op om foråret, men afgiver til gengæld kun langsomt varmen igen om efteråret. Denne forsinkelse giver Holland milde vintre og kølige somre. Denne type klima kaldes tempereret kystklima. Kystklima er defineret som steder, hvor forskellen på den koldeste og den varmeste måned er mindre end 18 grader.

Selv om Holland er et lille land, er der alligevel forskel på den gennemsnitstemperaturerne ved kysten og inde i landet. Det skyldes, at havets indflydelse på temperaturen aftager, efterhånden som man bevæger sig væk fra kysten.

Den årlige gennemsnitstemperatur i Holland er 9,8 grader. Gennemsnitstemperaturen i vintermånederne er 3,3 grader, mens gennemsnitstemperaturen i sommermånederne er 16,6 grader.

Med en gennemsnitstemperatur på 2,1 grader er januar normalt den koldeste måned. De varmeste måneder er juli og august, som har gennemsnitstemperaturer på henholdsvis 17,4 og 17,2 grader.

Det kan også blive varmt i Holland. For eksempel har Holland i gennemsnit 22 sommerdage om året. Sommerdage er dage, hvor maksimumtemperaturen overstiger 25 grader. Nogle gange når maksimumtemperaturen endda over 30 grader – sådanne dage kaldes tropiske dage. I gennemsnit har Holland tre tropiske dage om året. I 1995 blev der registreret 11 tropiske dage, hvilket er rekord for perioden 1971-2000.

Selv om Holland ligger sydligere end Danmark, så slipper hollænderne ikke for frost. I gennemsnit har Holland 58 frostdage om året. På frostdage sniger temperaturen sig under 0 grader i løbet af et døgn. Døgnfrost, hvor temperaturen hele døgnet er under 0 grader, forekommer i gennemsnit otte gange om året.

Den laveste temperatur, som nogensinde er målt i Holland, er -24,8 grader, mens den højeste temperatur er 36,8 grader.

Temperaturen i Holland påvirkes i høj grad af havet og Golfstrømmen

Temperaturen i Holland påvirkes i høj grad af havet og Golfstrømmen

Nedbør _

Nedbøren er ret jævnt fordelt over året. Normalt falder der dog lidt mindre regn om foråret end om efteråret. Årligt falder der i gennemsnit ca. 800 mm nedbør i Holland.

I gennemsnit har Holland 131 regnvejrsdage om året. En regnvejrsdag er en dag, hvor der falder mere end 1 mm nedbør.

Den tørreste måned er april med i gennemsnit 45 mm nedbør, mens den vådeste måned er november med 81 mm. Generelt er de månedlige udsving i nedbørsmængderne ikke særlig store, og de fleste måneder falder der  omkring 70 mm nedbør.

I 2001 faldt der hele 1091 mm nedbør. Både året før og året efter faldt der også megen regn. Således faldt der i 2000 975 mm nedbør, mens der i 2001 faldt 988 mm.

I gennemsnit har Holland 131 regnvejrsdage om året

I gennemsnit har Holland 131 regnvejrsdage om året

Sol _

Ved sommersolhverv d. 21. og 22. juni er dagen længst, og ved middagstid står solen højest på himlen. Det er derfor på dette tidspunkt, at solstrålingen i Holland er kraftigst. Omvendt er solstrålingen svagest ved vintersolhverv d. 21. og 22. december. Da er dagen kortest, og ved middagstid står solen lavere på himlen end på noget andet tidspunkt af året. Man skulle tro, at vejret så var varmest ved sommersolhverv og koldest ved vintersolhverv, men det er ikke tilfældet. Det skyldes, at både havet og landjorden er lang tid om at blive opvarmet og afkølet, og det forsinker varmen og kulden en smule. Men det betyder ikke, at solen ikke har stor effekt på vejret og temperaturen.

Holland har i gennemsnit 1524 solskinstimer om året, hvilket faktisk er noget færre solskinstimer end Danmark. I perioden 1971-2000 var 1995 et af de solrigeste år. Dette år skinnede solen i 1814 timer.

December er måneden med de færreste solskinstimer. I perioden fra 1971-200 havde december i gennemsnit 44 solskinstimer. Maj er i gennemsnit den solrigeste måned med 204 solskinstimer. I maj er der altså næsten fem gange så megen sol som i december. Også juni, juli og august er solrige med henholdsvis 187, 196 og 192 solskinstimer.

Holland har i gennemsnit 1524 solskinstimer om året

Holland har i gennemsnit 1524 solskinstimer om året

▴ Top