Økonomi

Erhverv og økonomi

Økonomi _ -

Hollands økonomi er stærk

Handel med udlandet er den vigtigste indtægtskilde for Holland.

Holland har en velstående og åben økonomi, som er meget afhængig af handel med udlandet. Den hollandske økonomi har gennem mange år været stabil, og arbejdsløshed og inflation har været beskeden. I 2014 var Hollands bruttonationalprodukt (BNP) på 798,6 milliarder dollars (ca. 5437 milliarder danske kroner). De hollandske havne, særligt Rotterdam, spiller en vigtig rolle som centrum for varetransport mellem Europa og mange oversøiske lande.

Industrien lever overvejende af at forarbejde fødevarer, fremstille kemikalier og elektriske maskiner samt raffinere olie. Landbruget er meget mekaniseret og beskæftiger kun 2 % af arbejdsstyrken. Alligevel kommer ca. 10 % af landets indtjening fra landbruget (heri medregnet industriens forarbejdning af landbrugsprodukter).

Den 1. januar 2002 gik Holland over til at bruge euro som betalingsmiddel sammen med 11 andre EU-lande.

Holland har gennem mange år været en af de førende europæiske nationer til at tiltrække udenlandsk kapital. Samtidig har Holland været blandt de fire største investorer i USA.

I 2007 var der næsten fuld beskæftigelse i Holland, men finanskrisen i 2008 har ramt landet hårdt, og den økonomiske vækst er faldet stærkt.

Den hollandske stat skylder penge til investorer, banker og lignende i både Holland og udlandet. Den offentlige gæld er i 2014 anslået til 69 % af bruttonationalproduktet.

Holland giver også økonomisk bistand til ulande. I 2012 gav Holland 0,7 % af bruttonationalproduktet til ulandsbistand.

Sammenligning af BNP.

Sammenligning af BNP.

Samhandel _

Hollands økonomi er meget afhængig af handel med udlandet. Holland eksporterer mest til Tyskland (25,3 %), Belgien (12,9 %), Storbritannien (8,9 %), Frankrig (8,6 %), Italien (4,3 %) – alle tal fra 2014. De hollandske eksportvarer er maskiner og udstyr, kemikalieprodukter, brændstoffer og fødevarer. I 2014 anslås eksporten til at være på 552,8 milliarder dollars.

Holland importerer mest fra Tyskland (14,5 %), Kina (13 %), Belgien (8,4 %), USA (6,5 %),Storbritannien (6,1 %) Rusland (5,7 %) og Norge (4,1 %) – alle tal fra 2014. De vigtigste importvarer er maskiner og transportudstyr, kemikalier, brændstoffer, fødevarer og tøj. I 2014 anslås importen til at være på 488,8 milliarder dollars.

Da Holland eksporterer mere, end det importerer, betyder det, at landet tjener penge på at handle med andre lande. Man siger, at Holland har overskud på handelsbalancen. I 2014 var dette beløb på 64 milliarder dollars.

Hollands eksport, 2007.

Hollands eksport, 2007.

Hollands import, 2007.

Hollands import, 2007.

Skatter og afgifter _

Det offentlige system i Holland får sine indtægter fra skatter og afgifter. Indtægterne bruges til at drive det hollandske samfund. Hvordan pengene skal bruges og fordeles, afgør regeringen – eventuelt i samarbejde med andre partier. Den endelige fordeling bestemmes af finansloven, som er statens budget for et år (kalenderåret). I 2014 havde det offentlige system i Holland en indtægt fra skatter, afgifter og ejerandele på 413,8 milliarder dollars.

Skattesystemet i Holland er bygget sådan op, at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Det vil sige, at jo mere man tjener, des mere betaler man i skat. Dette kaldes også progressiv beskatning. Princippet er, at de første euro man tjener, er gratis. I 2015 var grænsen 2.203 euro. Der findes andre grænser, som blandt andet er afhængig af alder og børn.

I sin helt grundlæggende og rene form består det hollandske skattesystem af 4 trin (alle tal gældende for indkomståret 2015):

  • 36,5 % af de første 19.822 euro
  • 42 % af de næste 13.767 euro
  • 42,00 % af de næste 23.996 euro
  • 52,00 % af resten.

Hollænderne betaler også skat på anden måde – de såkaldte indirekte skatter. Mange af disse skatter er lagt på forbrugsvarer. Den største forbrugsskat er momsen (på engelsk: Value Added Tax (VAT)), som i Holland er på 21 % (25 % i Danmark). Holland har såkaldt differentieret moms. Det betyder, at nogle varegrupper er pålagt mindre moms eller endda fritaget for moms. På visse fødevarer, passagertransport, bøger, medicin, kunst, antikviteter og billetter til museer, zoologiske haver, teatre og sportsbegivenheder er momsen kun på 6 %.

Desuden er der skat på investeringer af værdipapirer samt på formue. Virksomhederne i Holland betaler også virksomhedsskat. Holland har desuden skat på flere typer af forbrugsvarer som for eksempel cigaretter, øl, vin, spiritus og læskedrikke.

Aktionshus

Aktionshus

▴ Top