Havet, floderne og to istider har skabt og formet Holland
Geologisk historie

Natur

Geologisk historie _ -

Der var hav over Holland i mange millioner år

Havet, floderne og to istider har skabt og formet Holland.

Der hvor Holland ligger, var der engang et kæmpestort hav. Og nord for Holland lå der en kæmpestor bjergkæde.
På havbunden blev der lavet kalk, gips og salt.
Der blev også slidt sand, sten og grus af den store bjergkæde.
Sandet, gruset, stenene, gipsen, kalken og saltet blev til det allerførste Holland.

Da der sidst var istid, kom isen aldrig til Holland.
Men før det var der to istider. Og dengang kom isen til Holland.
Isen lavede bakker og dale.
Isen havde også en masse sand, grus og ler med sig. Og da isen var væk, blev sandet, gruset og leret liggende tilbage.

Siden istiderne er landet sunket. Og havet er steget.
Derfor ligger meget af Holland lavere end havet.
Hollænderne har bygget store diger.
Ellers ville landet blive oversvømmet af havet.

Havet, floderne og to istider har skabt og formet Holland

Havet, floderne og to istider har skabt og formet Holland

Holland bliver til _

Holland ligger på en plade, som flyder på Jordens kappe.
Nordamerika og Grønland ligger på en anden plade.
Engang stødte de to plader sammen.
Der, hvor de stødte sammen, blev der lavet nogle meget høje bjerge.

Bjergene lå næsten på række. Man siger, at det var en bjergkæde.
Denne bjergkæde hed Kaledoniderne.
Bjergkæden gik fra Norge over Skotland til Irland.

Dengang lå Holland på bunden af et hav. Havet hed Proto-Tethyshavet. Kaledoniderne lå lige op ad Proto-Tethyshavet.

Gennem millioner af år begyndte bjergene langsomt at gå i stykker.
Og de blev slidt af vind, regn og is.
Bjergene blev langsomt til sand.
Man siger, at de eroderede.

Meget af sandet gled ned oven på Holland. Sandet blev langsomt til sandsten. I dag ligger sandstenene dybt nede under Holland.

I kultiden stødte en ny plade ind i den plade, som Holland ligger på.
Pladen lukkede Proto-Tethyshavet inde. Det blev til en kæmpestor sø.
Dengang var det meget, meget varmt. Så vandet i søen fordampede.
Det fik saltet og kalken i vandet til at falde ned på bunden.
I dag ligger saltet og kalken dybt nede under Holland.

Pladerne flød væk fra hinanden igen.
Mellem Europa og Nordamerika blev der lavet et stort hav. Det var Atlanterhavet.

Istider _

Nogle gange bliver det meget varmt på Jorden. Andre gange bliver det meget koldt. Det kan blive så koldt, at der kommer en istid.
I Europa har der været flere istider. De sidste tre istider har ramt Holland.
I to istider var Holland næsten dækket af is. Men i den sidste istid nåede isen ikke til Holland.

Istiderne har formet Holland.
Det var den næstsidste istid, som gjorde mest.
Den istid kaldes Saale.
Den begyndte for ca. 200.000 år siden og varede ca. 70.000 år.

Isen tager masser af jord, sten, grus og sand med sig, når den bevæger sig. Det er ligesom en snebold, der bliver rullet, hvor der ikke er så meget sne. Den bliver også beskidt.
Da den beskidte is smeltede, blev alt skidtet liggende tilbage. Skidtet var en masse jord, sten, grus og sand. Og det er det, der har skabt meget af Holland.

Isen skubbede også jord foran sig.
Da isen trak sig tilbage, havde den lavet mange bakker.
Man kan se bakkerne i det centrale og østlige Holland.

Da isen smeltede, kom der en masse vand.
Vandet blev til store floder.
Floderne lavede lange dale.
I dag er der stadig floder i nogle af dalene. Der er for eksempel floderne:

  • Rhinen
  • Maas
  • Waal
  • IJssel.
Istiderne har formet Holland. Det var den næstsidste istid, som gjorde mest

Istiderne har formet Holland. Det var den næstsidste istid, som gjorde mest

Efter istiden _

Holland voksede, mens der var istid.
Dengang var der nemlig ikke så meget vand i havet.
Men da istiderne var forbi, kom der igen mere vand i havet.
Så blev noget af Holland oversvømmet. Og Holland blev mindre igen.

Men Holland sank også.
Og så kunne endnu mere af havet oversvømme Holland.

I dag ligger meget af Holland lavere end havet.
Derfor har hollænderne bygget mange diger.
Digerne sørger for, at Holland ikke bliver oversvømmet af havet igen.

Digerne sørger for, at Holland ikke bliver oversvømmet af havet igen

Digerne sørger for, at Holland ikke bliver oversvømmet af havet igen

▴ Top