Kæmpebalsaminer
Planteliv

Natur

Planteliv _ -

Plantelivet i Holland

Der er mange marker i Holland, men der er ikke særlig meget skov.

Der findes ca. 1400 arter af frøplanter i Holland.
Frøplanter er planter, som laver frø.
Det gør alle nåletræer og blomstrende planter.
Men det gør bregner, mosser og alger ikke.

I Holland findes der også:

 • ca. 50 arter af bregner og padderokker
 • lidt over 500 arter af mosser
 • ca. 4000 arter af alger
 • 633 arter af laver
 • ca. 3500 arter af svampe.

Laver, svampe og mange af algerne er faktisk ikke planter.
Men de ligner dem meget.

Mange af de hollandske planter er kulturplanter.
Kulturplanter er planter, som bliver dyrket i landbruget, skovbruget eller måske i haven.

Nogle af de planter breder sig meget i naturen.
Og så bliver de et problem. De tager nemlig pladsen fra de andre hollandske planter.

Kæmpebalsaminer

Kæmpebalsaminer

Vegetationstyper _

I hvert land er der forskellige typer af vegetation. Det kan være:

 • hav
 • strand
 • marsk
 • klit
 • strandeng
 • overdrev
 • hede
 • eng
 • mose
 • agerland
 • skov
 • søer
 • åer.

I hver af vegetationstyperne vokser der forskellige slags planter.
Det er blandt andet klimaet, nedbøren og jordbunden, som bestemmer, hvilke planter der vokser i hver vegetationstype.

De fleste vegetationstyper i Holland er blevet påvirket af mennesker.
Og der er næsten ingen vegetationstyper, som mennesker ikke har gjort noget ved.
Næsten alle planter i Holland vokser i et kulturlandskab.
I et kulturlandskab bestemmer menneskene, hvilke planter der vokser hvor og hvornår.

Agerlandet er den største vegetationstype i Holland.
Agerlandet er for eksempel marker og områder med græs.
Mere end halvdelen af Holland er agerland.

Mere end en fjerdedel af Holland er:

 • byer
 • veje
 • og lignende.

Men der er stadig lidt natur, som menneskene ikke har rørt ved. Den natur findes for eksempel på stejle skrænter, i sumpområder og i klitterne langs Nordsøen.

Vindmøller nær Alkmaar

Vindmøller nær Alkmaar

Skov _

Der er ikke særlig meget skov i Holland.
Der er mange små skove og nogle få store skove.
Mange skove er så små, at man næsten ikke kan kalde dem skove.

Hollands skove er mest nåleskov og løvskov. Næsten en fjerdedel af skovene er en blanding af nåleskov og løvskov.

De fleste skove i Holland bliver brugt til gåture og løbeture.
Og der er ikke mange skove, hvor man fælder træer til tømmer.

Hollands regering vil have, at der skal være flere skove i Holland.

Der er ikke særlig meget skov i Holland

Der er ikke særlig meget skov i Holland

Rødgraner

Rødgraner

Truede planter _

Mange planter er sjældne og truede i Holland.
Omkring 525 arter af frøplanter er truede.

Hollænderne prøver at beskytte de sjældne og truede planter.
Det gør de for eksempel ved at beskytte de steder, hvor planterne vokser.
De er også mange planter, som er fredede. Dem må man ikke plukke, grave op eller ødelægge.
I dag er 105 bregner, nåletræer og blomsterplanter fredede i Holland.

Bregner

Bregner

▴ Top