Holland er et fladt land
Landskaber

Natur

Landskaber _ -

Det hollandske landskab

Holland er et fladt land. Der er mange steder, som ligger lavere end havet.

Holland er et lille land. Det har et samlet areal på 41.526 kvadratkilometer.
Det er næsten lige så stort som Danmark.

Holland har grænse til:

 • Belgien
 • Tyskland.

Nord og vest for Holland ligger Nordsøen.

Hollands:

 • nordligste punkt er øen Rottumerplaat
 • sydligste punkt ligger ved landsbyen Kuttingen
 • vestligste punkt er byen Sint Anna ter Muiden
 • østligste punkt er byen Nieuweschans.

Over halvdelen af Holland er dækket af:

 • marker med korn, grøntsager og andre afgrøder
 • græsområder, hvor der går kvæg og får
 • skov.

Resten af Holland er:

 • byer
 • veje
 • søer, åer og floder
 • og lignende.
Holland er et fladt land

Holland er et fladt land

Topografi _

Det er isen og vandet fra de to sidste istider, som har formet Hollands landskab.
Den næstsidste istid lå for 200.000-130.000 år siden.
Den sidste istid sluttede for 10.000-14.000 år siden.

Det nordvestlige Holland er ret fladt.
I den del af Holland er der marsk og floddeltaer.
Nogle steder ligger landet lavere end havet.

Rundt om landet er der diger og klitter.
Der er også diger langs alle kanaler og floder.
Digerne og klitterne sørger for, at havet ikke kan løbe ind og oversvømme landet.

Hollands laveste punkt er Zuidplaspolder.
Det ligger 6,75 meter lavere end havet.

I den østlige og sydlige del af Holland er der små bakker.
Længst mod syd er der også små bjerge eller store bakker.

Det højeste punkt i Holland er bakken Vaalserberg.
Den er 322,7 meter høj.

Det nordvestlige Holland er ret fladt

Det nordvestlige Holland er ret fladt

De ferske vande – søer og floder _

IJsselmeer er Hollands største sø.
Det er også den største sø i Vesteuropa.
Søen er ca. 1100 kvadratkilometer stor og 5-6 meter dyb.

IJsselmeer blev skabt i 1932.
Det var egentlig en fjord. Men fjorden blev dæmmet ind af et langt dige.
Fjorden hed Zuiderzee.

Andre store søer i Holland er:

 • Veluwemeer, som er over 30 kvadratkilometer stor
 • Gooimeer, som er 26,7 kvadratkilometer stor
 • Eemmeer, som er 13,4 kvadratkilometer stor.

Der løber flere store floder gennem Holland.
De tre største floder er:

 • Rhinen
 • Meuse
 • Waal.

Den største flod er Rhinen.
Rhinen begynder i de schweiziske Alper.
Rhinen er 1324 kilometer lang.
Det gør den til Vesteuropas længste flod.

Meuse begynder i Frankrig.
Den er 925 kilometer lang.

Wall løber ud fra Rhinen. Den er en stor flod.
I mange år har man sejlet på floden mellem Tyskland og Amsterdam.

Alle tre floder løber ud i Nordsøen. De løber ud næsten samme sted og bliver til et stort floddelta.

Tekst

Tekst

Sommer i Holland

Sommer i Holland

Undergrund _

I Holland ligger grundfjeldet dybt nede i jorden. Grundfjeldet er den ældste del af Holland.
Grundfjeldet består af granit og gnejs, som blev dannet for mellem 1200 og 600 millioner år siden. Man kan ikke se grundfjeldet nogen steder i Holland.

Oven på grundfjeldet ligger undergrunden.
Det har taget 600 millioner år at lave Hollands undergrund.
Den ældste del af undergrunden består af:

 • sandsten
 • kalk
 • gips
 • stensalt.

Det blev skabt, dengang Holland var dækket af et stort hav.

Det øverste af undergrunden består af:

 • sand
 • grus
 • sten.

Sandet, gruset og stenene kom til Holland med isen under de sidste to istider.

▴ Top