Grågås
Dyreliv

Natur

Dyreliv _ -

Dyrelivet i Holland

Der er ikke nogen store dyr i Holland, men der er mange fugle.

Der er findes ca. 25.200 forskellige dyrearter i Holland.

I Holland findes der:

 • 17.455 arter af insekter
 • 16 arter af padder
 • 7 arter af krybdyr
 • 239 arter af ynglefugle
 • 71 arter af pattedyr.

I Holland bliver der ikke så koldt om vinteren.
Derfor er der mange dyr, som kan overleve i Holland.

Det bliver varmere og varmere i Holland.
Det er, fordi klimaet ændrer sig.
Nogle dyr kan ikke tåle så meget varme. De vil forsvinde fra Holland.
Andre dyr kan godt lide varme. De vil sikkert komme til Holland fra andre lande.

Holland er lidt mindre end Danmark.
Men der bor tre gange så mange mennesker i Holland som i Danmark.
Så der er ikke så meget plads til dyrene.

Derfor er der ikke nogen store dyr i Holland.
Men der er mange fugle.
Der er flest fugle ved kysten. Her kan de nemlig finde masser af føde.

Grågås

Grågås

Hollands skestorke _

Mange, mange tusinde fugle kommer til Holland hvert forår og efterår. Fuglene er træk-fugle.
Fuglene kan finde masser af føde i vadehavet ved Hollands kyst.
Derfor holder de tit pause i Holland, inden de flyver videre.

Der er også nogle fugle, som bliver i Holland om sommeren.
En af dem er skestorken.

Man skulle tro, at skestorken var en stork. Men det er den ikke. Skestorken er en ibis.
Ibisser findes ellers mest i troperne, men skestorken kan godt klare sig i Nordeuropa.

Skestorken er en næsten helt hvid fugl.
Den er 80-90 cm lang. Og den har et vingefang på 115-130 cm.
Skestorken har et mærkeligt næb. Det er langt og ligner en stor ske.
Tæt på er skestorken let at kende.
Men langt fra ligner den lidt en silkehejre eller en sølvhejre.

Skestorken bruger sit mærkelige næb, når den skal finde føde.
Den stikker næbbet ned i vandet og svinger det fra side til side.
På den måde kan den fange små fisk, insektlarver, snegle, muslinger og krebsdyr.

Skestorken bygger sin rede på små øer.
Her er ingen ræve, rotter og andre små rovdyr. De kunne nemlig godt finde på at æde æggene og ungerne.
Hunnen lægger 3-5 æg. Hun ruger på æggene i 24-25 dage.
Ungerne kan klare sig selv, når de er 2 måneder gamle.

Om vinteren er skestorken i Afrika.
Når det bliver forår, kommer den tilbage til Holland.

Skestork

Skestork

Truede dyr _

Der er mange dyr, som er sjældne eller truede i Holland.
Dem prøver hollænderne at beskytte på forskellige måder.

I EU har man for eksempel aftalt, at der er nogle dyr, planter og typer af natur, som man skal passe særlig godt på. Derfor har Holland lavet nogle fugle-beskyttelses-områder. Her må man ikke genere fuglene. Holland har også lavet områder til andre sjældne dyr og planter. De områder kalder man habitat-områder.

Der er nogle dyr, som er uddøde i Holland. Nu prøver man at genindføre nogle af dem.
I Holland har man for eksempel genindført:

 • bæver
 • hvid stork
 • odder
 • laks.

Men der også nogle dyr, som selv er vendt tilbage til Holland.
Det er for eksempel:

 • hue-vandnymfe (en guldsmed)
 • silkehejre (en fugl)
 • trane (en fugl)
 • marsvin (en hval).
Bæver

Bæver

Laks

Laks

▴ Top