Holland har store problemer med miljøet
Miljøproblemer

Miljø

Miljøproblemer _ -

Holland har store problemer med miljøet

Hollands regering prøver at løse problemerne med miljøet.

Holland har større problemer med miljøet end mange andre lande i Europa.
Der er problemer med miljøet, fordi:

 • Der bor mange mennesker i Holland – de laver meget affald, bygger huse og laver fabrikker.
 • Der er mange store fabrikker – de forurener og udleder drivhusgasser.
 • Der er mange biler – de forurener og larmer.
 • Det er meget landbrug – landbruget forurener blandt andet luften og vandet.

Hollands regering prøver at løse problemerne med miljøet. Det har gjort, at:

 • luften, vandet og jorden ikke er så forurenet som før
 • der ikke bliver udledt mere drivhusgas end før.

Noget af Hollands forurening kommer fra andre lande.
Landene forurener floderne. Og så flyder forureningen ind i Holland med vandet.

Ozonlaget bliver også ødelagt. Og der bliver udledt drivhusgasser. Drivhusgasserne giver klimaændringer.
Det er ikke kun Holland, som ødelægger ozonlaget og udleder drivhusgasser. Det gør Danmark for eksempel også.
Derfor må landene være sammen om at løse problemerne.

Holland har lavet en række aftaler med andre lande. Blandt andre:
Vandrammedirektivet, som skal sikre:

 • rent grundvand
 • rene søer og åer.

Natura 2000, som i Europa skal give større beskyttelse af truede:

 • naturtyper
 • svampearter
 • plantearter
 • dyrearter.

CITES, som overvåger handlen med verdens truede dyr og planter.

EU's 20-20-20 mål, som handler om udlede mindre drivhusgas, bruge mere vedvarende energi og spare på energien.

Kyoto-aftalen, hvor Holland skal udlede mindre drivhusgas.

Holland har store problemer med miljøet

Holland har store problemer med miljøet

Affald og genbrug _

Hollænderne laver hvert år over 60 millioner tons affald.
Affaldet kommer:

 • når huse, broer og andet bliver bygget eller revet ned
 • fra fabrikker
 • fra private husholdningerhusholdningsaffald fra huse og lejligheder.

I 2007 lavede hollænderne 9 millioner tons husholdningsaffald fra huse og lejligheder.
Det er 2 kg affald hver dag fra hver hollænder.

Det meste affald bliver genbrugt.
Det affald, som man ikke kan genbruge, kommer på lossepladser.

Holland vil gerne genbruge så meget affald som muligt.

Det meste affald bliver genbrugt

Det meste affald bliver genbrugt

Luftforurening _

Luftforurening kan gå ud over mennesker. Den kan give:

 • hjerte-karsygdomme – så blodet har svært ved at komme rundt i kroppen
 • allergi – så der er stoffer, man ikke kan tåle
 • astma – så det er svært at række vejret
 • kræft – en sygdom, man ofte dør af.

Forurening af luften er særligt et problem i de store byer. Det er også et problem langs veje, hvor der kører mange biler, busser og lastbiler.

Regeringen i Holland vil have mindre luftforurening. Derfor har den lavet en plan.
Planen siger:

 • at bilerne skal forurene mindre
 • at bilerne ikke må udlede så meget CO2
 • at fly og skibe ikke må bruge stoffer, som kan skade miljøet
 • at biler og tog skal larme mindre.
Forurening af luften er særligt et problem i de store byer

Forurening af luften er særligt et problem i de store byer

Jordforurening _

Jord kan være forurenet, hvis der har ligget en slags industri på stedet eller i nærheden.
Det kan være elværker, bilværksteder, benzinstationer og gartnerier.
Det kan også være kemikalieindustri, tekstilfarverier og asfaltværker.
Veje med meget trafik kan også forurene jorden.

Jordforurening kan slå dyr og planter ihjel.
Jordforurening kan også gøre mennesker syge.

Der er megen jordforurening i Holland.
Regeringen tror, at mindst 60.000 grunde er forurenede.

Den hollandske regering vil ikke have, at nye grunde bliver forurenede.
Og de mest forurenede grunde skal renses.
Men det går langsomt. Det er nemlig meget dyrt at rense jord.

Vandforurening _

Landbruget kommer gødning på markerne.
Gødningen løber til søer og vandløb.
Gødning forurener grundvandet, søer, vandløb og fjorde.

Forureningen gør, at ilten forsvinder i søer og fjorde.
Og der kommer for meget nitrit og nitrat i grundvandet.
Hvis der er meget nitrit og nitrat i vandet, kan man blive syg af at drikke det.

Holland bruger grundvand til drikkevand.
Men de bruger også vand fra søer og floder.
Det er nemlig ikke alt grundvand, som man kan drikke.
Ude ved kysten er der salt i grundvandet, og så kan man ikke bruge det til drikkevand.

Noget at drikkevandet kommer fra floderne Rhinen og Meuse.
Men flodvandet er forurenet.
Derfor skal det renses, før man kan drikke det.
Men det er dyrt og besværligt at rense vandet.

Det er dyrt og besværligt at rense vandet

Det er dyrt og besværligt at rense vandet

▴ Top