Holland er medlem af EU
Udenrigspolitik

Politik

Udenrigspolitik _ -

Hollands udenrigspolitik

Der har været mange krige i Holland.

Holland har været i krig mange gange.
Kelterne, romerne og frankerne har for eksempel erobret Holland.
I 1500-tallet hørte Holland til Spanien.
De ville hollænderne ikke, så de gjorde oprør.
Der var krig i 80 år, før spanierne forsvandt fra Holland.

Senere var Holland i krig mod England og Frankrig.
De sloges om, hvem der måtte sejle med varer på havene.

Holland var ikke med i 1. verdenskrig. Man siger, at Holland var neutralt.
Under 2. verdenskrig blev Holland besat af tyske tropper.
Tusindvis af jøder blev sendt i koncentrationslejre.
Og mange hollændere blev tvunget til at arbejde for tyskerne.

Efter 2. verdenskrig ville Holland ikke være neutralt længere. Og Holland ville ikke besættes eller erobres af et andet land igen.
Derfor var Holland med til at lave både NATO og EU.

Holland er medlem af EU

Holland er medlem af EU

Folkeretten _

Hollands udenrigspolitik handler meget om menneskers rettigheder.
Hollænderne er for eksempel imod:

 • dødsstraf
 • tortur
 • vold og diskrimination mod kvinder
 • vold mod børn og børnearbejde
 • diskrimination af homoseksuelle.

Holland er også det sted, hvor forbrydere fra hele verden kan blive dømt. Det er også her Europas politi ligger.
Her er:

 • FN’s internationale Domstol
 • Den internationale straffedomstol
 • FN-tribunalet for det tidligere Jugoslavien
 • Europol
 • EuroJust.

De ligger alle sammen i den hollandske by Haag.

creative commons
FN´s internationale Domstol i Haag, Holland

FN´s internationale Domstol i Haag, Holland

Samarbejdet i EU _

Under 2. verdenskrig var Belgien, Holland og Luxembourg besat af tyskerne.
Det måtte ikke ske igen.
Derfor lavede de tre lande Benelux-unionen i 1948.

Men flere lande i Europa ville have en endnu større union.
Det ville Belgien, Holland og Luxembourg gerne være med til.
Unionen blev til EF.
Senere er EF blevet til EU.

Hollands regering synes, at arbejdet i EU er meget vigtigt.
Den mener, at EU:

 • gør Holland rigere
 • sørger for, at Holland ikke er i fare, hvis der skulle blive krig.

Men mange hollændere er ikke så glade for EU.
Derfor vil regeringen prøve at fortælle mere om, hvad EU laver.

Hollands regering synes, at arbejdet i EU er meget vigtigt

Hollands regering synes, at arbejdet i EU er meget vigtigt

Forsvarspolitik _

Holland var også med til at lave NATO i 1949.
Holland laver et stort arbejde i NATO.
For eksempel er der 1600 hollandske soldater i Afghanistan. Halvdelen af hollænderne synes dog, at soldaterne skal komme hjem.

Hollænderne har også haft soldater i Irak, Libanon, Tchad, Hercegovina, Kosovo og Bosnien.
Holland har også sendt soldater og andre personer til Den Demokratiske Republik Congo og Burundi. Her skal de sørge for, at der bliver fred.

Holland var med til at lave NATO i 1949

Holland var med til at lave NATO i 1949

▴ Top