I Holland skal alle børn gå i skole i 12 år
Uddannelse

Befolkning

Uddannelse _ -

I Holland skal man gå i skole i 12 år

Det er gratis at gå i skole i Holland.

I Holland skal alle børn gå i skole i 12 år.
Men børnene må godt gå i skole derhjemme.

Uddannelserne er delt op i tre:

 • grundskole
 • ungdomsuddannelser
 • videregående uddannelser.

Hollandske børn begynder i grundskolen, når de fylder 5 år.
Grundskolen varer, til børnene fylder 12 år.

Derefter skal eleverne tage en ungdomsuddannelse.
Ungdomsuddannelsen varer 4-6 år.

Når børnene har gået i skole i 12-14 år, kan de få et job.
Men der er også nogle, som læser videre.

Den højeste uddannelse i Holland er en doktorgrad.

Det er gratis at gå i skole og få en uddannelse i Holland.

I Holland skal alle børn gå i skole i 12 år

I Holland skal alle børn gå i skole i 12 år

Grundskole _

I grundskolen lærer børnene de mest almindelige ting som at læse, skrive, matematik, sprog og så videre. Næsten alle børn begynder i skolen, når de er 4 år.
I Holland varer grundskolen 7-8 år.
Når man er færdig med grundskolen, skal man til eksamen.

I Holland er der tre slags grundskoler:

 • offentlige skoler
 • specialskoler
 • privatskoler.

Det offentlige betaler for offentlige skoler og specialskoler.
På privatskolerne betaler forældrene.

Specialskolerne er religiøse skoler.
Skolerne kan være:

 • katolske skoler
 • protestantiske skoler
 • jødiske skoler
 • muslimske skoler.

I 2006 var der ca. 22 elever i de små klasser.
I de store klasser var der ca. 23 elever.

I Holland går man i skole fra d. 1. august til d. 31. juli.
Sommerferien varer 6 uger.

I Holland er der tre slags grundskoler

I Holland er der tre slags grundskoler

Ungdomsuddannelser _

Når eleverne er færdige med grundskolen, kan de tage en ungdomsuddannelse.
I Holland er der tre slags ungdomsuddannelser. De hedder Vmbo, Havo og Vwo. De tre ungdomsuddannelser ligner lidt gymnasiet i Danmark.

Vmbo
Eleverne skal have praktisk undervisning. De skal også have undervisning i sprog, matematik, historie og naturvidenskab.
Vmbo tager 4 år.
De fleste elever tager en Vmbo-uddannelse.

Havo
Havo varer 5 år.
De første 3 år får eleverne undervisning i sprog, matematik, historie, kunst og videnskab.
Eleverne skal selv vælge, hvad de vil undervises i de sidste 2 år.
De kan vælge mellem:

 • Kultur og samfund
 • Økonomi og samfund
 • Natur og sundhed
 • Natur og teknik.

Vwo
Vwo ligner Havo meget. Men fagene er sværere.
Vwo tager 6 år.

Når eleverne er færdige med grundskolen, kan de tage en ungdomsuddannelse

Når eleverne er færdige med grundskolen, kan de tage en ungdomsuddannelse

Videregående uddannelser _

Før man kan tage en videregående uddannelse, skal man have taget en ungdomsuddannelse.

I Holland er der tre slags videregående uddannelser:

 • Mbo er en praktisk uddannelse. Hvis man for eksempel vil være murer eller tømrer, skal man tage Mbo. Mbo varer 1-4 år.
 • Hbo er mange forskellige uddannelser. Det kan for eksempel være sygeplejerske eller skolelærer. Når man er færdig, får man enten en bachelorgrad eller en mastergrad. Hbo varer 4-6 år.
 • Wo er en universitetsuddannelse. Hvis man for eksempel vil være advokat, præst, biolog eller læge, skal man tage Wo. Wo er den højeste uddannelse, man kan tage i Holland.

Der er 18 universiteter i Holland.
Men man kan også tage en videregående uddannelse på andre skoler.

De tre største universiteter i Holland er:

 • Amsterdam Universitet
 • Utrecht Universitet
 • Groningen Universitet.

På hvert af de tre universiteter går der mellem 20.000 og 30.000 studerende.

Der er 18 universiteter i Holland

Der er 18 universiteter i Holland

Økonomisk hjælp _

Man kan få penge fra staten, når man går i skole i Holland.
Men det er ikke alle, som kan få penge.
Det afhænger for eksempel af:

 • hvor man går i skole
 • hvor meget man studerer
 • hvor gammel man er
 • hvor mange penge man tjener.

▴ Top