KRISTENDOMSKUNDSKAB

KRISTENDOMSKUNDSKAB _

Lad europas-lande.dk indgå i undervisningen i kristendomskundskab.

På europas-lande.dk kan du finde masser af undervisning til faget kristendom. Eleverne kan blandt andet bruge europas-lande.dk som et opslagsværk, når de skal finde informationer til emnearbejder, og i wiki-værkstedet kan de udarbejde deres egne digitale præsentationer.

Læs og lær om religionerne i Europa
Eleverne kan finde beskrivelser af hvert lands religion. Ud over teksterne om religion kan de også finde mange informationer om religionernes historie i landet under teksterne om ’Historie’. Det er let at finde de oplysninger, som man har brug for, men det er også spændende bare at gå på opdagelser i de mange tekster. Alle tekster ligger på 3 læseniveauer. Det betyder blandt andet, at elever med forskellige læsekompetencer kan arbejde med det samme emne.

Læs blandt andet om religion her.

Faglig læsning
Brug teksterne på europas-lande.dk til faglig læsning i religion. Til mange af beskrivelserne er der quizzer, så eleverne kan teste deres viden. Lad for eksempel eleverne tage en quiz om et lands religion. Derefter læser de teksterne om religion. Og til sidst tager de quizzen igen. Sammenlign resultaterne. Hvor meget vidste de i forvejen, og hvor meget har de lært?

Find quizzerne her.

Web 2.0 og wiki-værkstedet
På europas-lande.dk kan eleverne lave spændende digitale præsentationer. Det sker i wiki-værkstedet, som er elevernes eget europas-lande.dk. Det er her, de blandt andet kan:

  • lave digitale plancher
  • præsentere sig selv og der, hvor de kommer fra
  • lave opgaver til hinanden
  • og meget mere.

Alle brugerne kan se de wikier, som eleverne laver – og de kan kommentere dem. Det giver blandt andet eleverne mulighed for at ’rette’ hinandens præsentationer.

Du kan finde wiki-værkstedet her.