SAMFUNDSFAG

SAMFUNDSFAG _

Lad europas-lande.dk indgå i undervisningen i samfundsfag.

På europas-lande.dk kan du finde masser af undervisning til faget samfundsfag. Eleverne kan blandt andet bruge europas-lande.dk som et opslagsværk, når de skal finde informationer til emnearbejder, og i wiki-værkstedet kan de udarbejde deres egne digitale præsentationer.

Undervisningsforløb
På europas-lande.dk kan du finde en række forskellige undervisningsforløb til samfundsfag. Du kan bruge forløbene fra ende til anden, plukke enkelte elementer ud og integrere dem i din undervisning eller lade dig inspirere til at udarbejde dine helt egne forløb.

Du kan finde undervisningsforløb til samfundsfag her.

Følg med i, hvad der sker i Europa
Brug aktuelle historier fra Europa som udgangspunkt for diskussioner og emnearbejder i samfundsfag. Under ’Europanyt’ bringer vi jævnligt nyt fra Europa. Det kan være præsident- eller parlamentsvalg, nyt fra EU, aktuelle problemer som illegal indvandring og etniske minoriteter og meget andet. Men det kan også være lidt mere skæve historier, som kan give en anden indgangsvinkel til ellers ret alvorlige emner.

Følg med i Europanyt her.

Arbejd med folkeslag, ideologier og andre temaer
Udover landebeskrivelser har europas-lande.dk også forskellige temaer, som behandler emner, der går på tværs af landegrænser. Læs for eksempel om romaerne, politiske ideologier og meget andet, og lad dem danne udgangspunkt for emnearbejder og diskussioner.

Gå til temaerne her.

Faglig læsning
Brug teksterne på europas-lande.dk til faglig læsning i samfundsfag. Til mange af beskrivelserne er der quizzer, så eleverne kan teste deres viden. Lad for eksempel eleverne tage en quiz om et lands politik. Derefter læser de teksterne om politik. Og til sidst tager de quizzen igen. Sammenlign resultaterne. Hvor meget vidste de i forvejen, og hvor meget har de lært?

Find quizzerne her.

Web 2.0 og wiki-værkstedet
På europas-lande.dk kan eleverne lave spændende digitale præsentationer. Det sker i wiki-værkstedet, som er elevernes eget europas-lande.dk. Det er her, de blandt andet kan:

  • lave digitale plancher
  • præsentere sig selv og der, hvor de kommer fra
  • lave opgaver til hinanden
  • og meget mere.

Alle brugerne kan se de wikier, som eleverne laver – og de kan kommentere dem. Det giver blandt andet eleverne mulighed for at ’rette’ hinandens præsentationer.

Du kan finde wiki-værkstedet her.