IT- OG MEDIEKOMPETENCER

IT- OG MEDIEKOMPETENCER _

Styrk elevernes it- og mediekompetencer.

På europas-lande.dk kan eleverne arbejde med mange forskellige medier. Med mobiltelefonen i hånden kan de for eksempel tage fotos, lave interview og optage video. Eller de kan træne læsning på web, informationssøgning og kildekritik. Det åbner for utallige, kreative måder at arbejde med fagene på. Alt sammen inden for rammerne af europas-lande.dk.

Web 2.0 og faghæfte 48
Brug web-2.0-faciliteterne på europas-lande.dk til at bearbejde det faglige stof ved hjælp af skriftlige, mundtlige eller audio-visuelle fremstillinger (se nedenfor).

Wiki-værkstedet – den digitale planche
På europas-lande.dk kan eleverne lave spændende digitale præsentationer. Det sker i wiki-værkstedet, som er elevernes eget europas-lande.dk. Det er her, de blandt andet kan:

  • lave digitale plancher
  • præsentere sig selv og der, hvor de kommer fra
  • lave opgaver til hinanden
  • og meget mere.

Alle brugerne kan se de wikier, som eleverne laver – og de kan kommentere dem. Det giver blandt andet eleverne mulighed for at ’rette’ hinandens præsentationer.

Du kan finde wiki-værkstedet her.