DANSK

DANSK _

Lad europas-lande.dk indgå i undervisningen i dansk.

På europas-lande.dk kan du også finde en del undervisning til faget dansk. Eksempelvis kan websitet med fordel bruges til faglig læsning, og når I skal arbejde med de nordiske sprog. Derudover kan eleverne lave digitale præsentationer i wiki-værkstedet, hvor de for eksempel kombinerer tekst med fotos, video og lydklip.

Faglig læsning
Brug teksterne på europas-lande.dk til faglig læsning i dansk. Til mange af beskrivelserne er der quizzer, så eleverne kan teste deres viden. Lad for eksempel eleverne tage en quiz om bestemt land. Derefter læser de teksterne om landet. Og til sidst tager de quizzen igen. Sammenlign resultaterne. Hvor meget vidste de i forvejen, og hvor meget har de lært?

Find quizzerne her.

De nordiske sprog
Europas-lande.dk byder på mange muligheder for at arbejde med de nordiske lande og de nordiske sprog:

  • Læs og søg informationer i beskrivelserne af de nordiske lande.
  • Hør to børn fra hvert nordiske land fortælle om deres dagligdag, familie, skole og fritid.
  • Hør og læs H.C. Andersens eventyr ’Prinsessen på ærten’ på alle de nordiske sprog.

Tag for eksempel udgangspunkt i interviewene med børnene og brug det til et emnearbejde om, hvordan det er at være barn i norden. Hvad har eleverne tilfælles, og hvad er anderledes? Lad eventuelt eleverne læse afsnittene om ’Sprog’ og ’Uddannelse’ i Sverige, Norge og Danmark, og brug de informationer, når de skal sammenligne landene.

Hør og læs interview med børn fra Sverige her.
Hør og læs interview med børn fra Norge her.

Hør og læs ’Prinsessen på ærten’ på svensk her.
Hør og læs ’Prinsessen på ærten’ på norsk her.

Web 2.0 og wiki-værkstedet
Lad eleverne udarbejde spændende digitale præsentationer i wiki-værkstedet. Wiki-værkstedet er elevernes eget europas-lande.dk. Det er her, de blandt andet kan:

  • lave digitale plancher
  • præsentere sig selv og der, hvor de kommer fra
  • lave opgaver til hinanden
  • og meget mere.

Alle brugerne kan se de wikier, som eleverne laver – og de kan kommentere dem. Det giver blandt andet eleverne mulighed for at ’rette’ hinandens præsentationer.

Du kan finde wiki-værkstedet her.