BIOLOGI

BIOLOGI _

Lad europas-lande.dk indgå i undervisningen i biologi.

På europas-lande.dk kan du finde materiale til undervisningen i biologi. Eleverne kan blandt andet bruge europas-lande.dk som et opslagsværk, når de skal finde informationer til emnearbejder om natur, miljø og sundhed. De kan også lave kort og diagrammer, og i wiki-værkstedet kan de udarbejde deres egne digitale præsentationer.

Selv om europas-lande.dk er en god indgang til flere emner i biologiundervisningen, vil det ofte være nødvendigt, at eleverne også søger informationer i bøger og andre steder på nettet.

Faglig læsning
Brug teksterne på europas-lande.dk til faglig læsning i biologi. Til mange af beskrivelserne er der quizzer, så eleverne kan teste deres viden. Lad for eksempel eleverne tage en quiz i et lands natur. Derefter læser de teksterne om naturen. Og til sidst tager de quizzen igen. Sammenlign resultaterne. Hvor meget vidste de i forvejen, og hvor meget har de lært?

Find quizzerne her.

Web 2.0 og wiki-værkstedet
På europas-lande.dk kan eleverne lave spændende digitale præsentationer. Det sker i wiki-værkstedet, som er elevernes eget europas-lande.dk. Det er her, de blandt andet kan:

  • lave digitale plancher
  • præsentere sig selv og der, hvor de kommer fra
  • lave opgaver til hinanden
  • og meget mere.

Alle brugerne kan se de wikier, som eleverne laver – og de kan kommentere dem. Det giver blandt andet eleverne mulighed for at ’rette’ hinandens præsentationer.

Du kan finde wiki-værkstedet her.