BIOLOGI

BIOLOGI _

Lad europas-lande.dk indgå i undervisningen i biologi.

På europas-lande.dk kan du finde materiale til undervisningen i biologi. Eleverne kan blandt andet bruge europas-lande.dk som et opslagsværk, når de skal finde informationer til emnearbejder om natur, miljø og sundhed. De kan også lave kort og diagrammer, og i wiki-værkstedet kan de udarbejde deres egne digitale præsentationer.

Selv om europas-lande.dk er en god indgang til flere emner i biologiundervisningen, vil det ofte være nødvendigt, at eleverne også søger informationer i bøger og andre steder på nettet.

Arbejd med kort og diagrammer
I kortgeneratoren og diagramgeneratoren kan eleverne udarbejde deres egne kort og diagrammer.

I kortgeneratoren kan eleverne skifte farve på kortene, sætte signaturer og hyperlinks ind, tegne og skravere og meget andet. Lad for eksempel eleverne farve de europæiske lande efter den gennemsnitlige levealder og lad det være udgangspunktet for en diskussion eller et emnearbejde om sundhed i Europa. Kortgeneratoren kan også med fordel bruges til udbredelseskort for dyr og planter – for eksempel til projekter om invasive arter eller endemisme. Alt foregår digitalt – men kortene kan selvfølgelig også udskrives, hvis man ønsker det.

I diagramgeneratoren kan eleverne lave grafer og diagrammer ud fra websitets egen database. Vi har tallene, men det er op til eleverne, hvilke tal de vil vise, og hvordan de vil præsentere dem. Eleverne kan også lave diagrammer og grafer ud fra deres egne tal – som de ville gøre i et regneark.

Både kort og diagrammer kan naturligvis også bruges i elevernes wikier (se nedenfor).

Gå til kortgeneratoren her.

Gå til diagramgeneratoren her.

Faglig læsning
Brug teksterne på europas-lande.dk til faglig læsning i biologi. Til mange af beskrivelserne er der quizzer, så eleverne kan teste deres viden. Lad for eksempel eleverne tage en quiz i et lands natur. Derefter læser de teksterne om naturen. Og til sidst tager de quizzen igen. Sammenlign resultaterne. Hvor meget vidste de i forvejen, og hvor meget har de lært?

Find quizzerne her.

Web 2.0 og wiki-værkstedet
På europas-lande.dk kan eleverne lave spændende digitale præsentationer. Det sker i wiki-værkstedet, som er elevernes eget europas-lande.dk. Det er her, de blandt andet kan:

  • lave digitale plancher
  • præsentere sig selv og der, hvor de kommer fra
  • lave opgaver til hinanden
  • og meget mere.

Alle brugerne kan se de wikier, som eleverne laver – og de kan kommentere dem. Det giver blandt andet eleverne mulighed for at ’rette’ hinandens præsentationer.

I wiki-værkstedet kan man kombinere mange forskellige medier som tekst, fotos, kort, diagrammer, video og lydklip. Det giver mulighed for at lave alternative præsentationer. I stedet for tekst kan eleverne for eksempel lave deres præsentation som en video eller et interview/oplæsning. Prøv jer frem – det er næsten kun fantasien, som sætter grænser.

Du kan finde wiki-værkstedet her.