Opslagstavlen

Skole i 200 år _

Ny, spændende aktivitet om skolens historie gennem mere end 200 år
Læringsmål
Gå på opdagelse i skolens historie og samfundets udvikling
Se film om skole i gamle dage – og lav din egen
Webquest
Andre undervisningsmaterialer
Få hjælp til at afkode de svære fagtekster

Ny, spændende aktivitet om skolens historie gennem mere end 200 år _

I år er det 200 år siden, at undervisningspligten blev indført i Danmark. I samarbejde med frilæsning.dk fejrer europas-lande.dk skolens 200 års jubilæum med en masse spændende undervisning. Vi sætter fokus på skolen i fortiden, nutiden og fremtiden. Vi spørger, hvordan og hvorfor vi lærer? Og så tager vi naturligvis på rejse rundt i Europa for at se, hvordan man går i skole i andre lande.

Træk i arbejdstøjet og find ud af, hvad man skulle lære for at begå sig i et industrisamfund, eller spænd buen og undersøg livet og læringen på en stenalderboplads. Måske skal også I en tur ud i fremtiden for at opklare, hvordan skolen ser ud, når den danske skole i 2214 har 400 års jubilæum?

Mulighederne er mange, og der er noget for de fleste, uanset om man vil lave webquest, interview, video, QR-løb eller en god, gammeldags planche. Udgangspunktet er læring, i både helt bogstavelig og overført betydning.

'Skole i 200 år' henvender sig især til mellemtrinnet og udskolingen i fagene historie, samfundsfag og dansk. På frilæsning.dk vil I desuden kunne finde masser af spændende materiale om ’Skole i 200 år’ til danskundervisningen i indskolingen og mellemtrinnet.

Husk også at downloade vores nye flyer om 'Skole i 200 år'. Den kan I skrive ud og hænge op på lærerværelset. I kan hente flyeren som en pdf her.

Aktiviteten løber fra august til oktober 2014.

Læringsmål _

Overordnet faglig pointe for aktiviteten
Det er 200 år siden, at undervisningspligten blev indført i Danmark. Alle børn skal undervises, men der er stor forskel på skoler og undervisning både historisk set og i forskellige lande. Skolens udvikling, og hvorfor og hvordan vi lærer, hænger tæt sammen med udviklingen i samfundet.

Overordnede læringsmål
Eleverne skal opnå viden om, kende til og forstå skolens udvikling og baggrunden for denne i Danmark. De skal desuden opnå viden om samfundets udvikling i Danmark og resten af Europa og perspektivere denne udvikling i forhold til skolens udvikling.

De skal også kende til skole og uddannelse i andre europæiske lande og kunne forholde sig til og vurdere dette i forhold til uddannelsessystemet i Danmark og deres egen skolegang.

Endvidere skal de forstå og reflektere over, hvordan og hvorfor man lærer, og hvilke kompetencer samfundet har krævet af sine borgere op gennem historien. Endelig skal de kunne definere, hvad, de mener, en god skole er.

Specifikke læringsmål
Eleverne skal:

 • diskutere fortidens, nutidens og fremtidens skole på baggrund af viden fra tekster og film
 • definere og diskutere forskellige samfundsformer på baggrund af viden fra tekster og film
 • diskutere og vurdere samfundets krav til sine borgeres kompetencer i både et nutidigt og historist perspektiv
 • diskutere og vurdere, hvordan man går i skole i andre europæiske lande, i forhold til uddannelsessystemet i Danmark og deres egen skolegang
 • reflektere over egen læring
 • arbejde med faglig læsning: to-kolonne-notat, læselog, venn-diagram, tidslinje
 • udtrykke og formidle viden om emnet i webquest
 • udtrykke og formidle viden om emnet i digitale og analoge produktioner.

Gå på opdagelse i skolens historie og samfundets udvikling _

I forbindelse med aktiviteten ’Skole i 200 år’ har vi udarbejdet et stort baggrundsmateriale om skolens historie, hvordan man gik i skole i ”gamle dage”, og om hvordan samfundet har ændret sig, siden de første stenalderjægere satte fod på dansk jord ved istidens afslutning og frem til i dag. Lad eleverne gå på opdagelse i materialet og find informationer til spændende præsentationer, videoer, plancher og lignende.

Alle teksterne ligger på tre læseniveauer, så elever med forskellige læsekompetencer kan arbejde med det samme emne.

Find baggrundsmaterialer om ’Et samfund i forandring’ her.

Find baggrundsmaterialer om ’Skolens historie i Danmark’ her.

Se film om skole i gamle dage – og lav din egen _

Oplev forskellige danskere fortælle om deres skolegang i 1950’erne, 1980’erne og i dag. Her er masser af sjove, tankevækkende og spændende historie.

Brug filmen i undervisningen og lad den inspirere eleverne til at lave deres egne film, hvor de for eksempel interviewer deres forældre eller bedsteforældre.

Se filmen her og her.

Få forslag til at bruge filmen i undervisningen her.


Webquest _

I en webquest får eleverne tildelt forskellige roller, og med dem på skal de løse eller forholde sig til en given problemstilling. Webquesten er styret, således at eleverne får stillet bestemte resurser til rådighed. Hermed er fokus lagt på at anvende informationerne i højere grad end på at finde dem.

Der er flere elementer i webquest, som virker motiverende på eleverne. Problemstillingerne er hentet fra “den virkelige verden” og er således en autentisk opgave. Det er altså ikke kun en opgave, som giver mening i klasselokalet, men en opgave som eleverne også gerne skulle kunne relatere sig til uden for skolen. Samtidig vil de roller, som eleverne påtager sig, give diskussionerne og refleksionen er større grad af autenticitet, end hvis eleverne ”bare var elever”.

Så kast jer ud i en webquest – det er både sjovt og lærerigt.

I forbindelse med aktiviteten ’Skole i 200 år’ har vi lavet fire forslag til webquest om skole og samfund:

De fire webquest henvender sig 6.-9. klasse i fagene historie, samfundsfag og dansk.

Andre undervisningsmaterialer _

Udover webquest har vi udarbejdet flere spændende forløb om skole og samfund. Prøv for eksempel forløbene:

 • Interview om skolen i "gamle dage" – lad eleverne lave interview med deres forældre og bedsteforældre, hvor de får dem til at fortælle om deres skolegang. Se forløbet her.
 • I skole i Europa – se og læs interview med børn og unge fra hele Europa. Lad eleverne sammenligne deres egen skolegang og dagligdag med skoler andre steder i Europa. Se forløbet her.
 • QR-løb – her skal eleverne lave et QR-løb på deres egen skole. Løbet skal få dem til at lære skolen bedre at kende. De kan lave blogs og sende deres kammerater af sted på løb – for hvem kender egentlig skolen bedst? Se forløbet her.
 • Min drømmeskole – ”Hvis du helt selv kunne bestemme, hvordan skulle din “drømmeskole” så se ud?” Et lille tankeeksperiment om skolen og om, hvordan man lærer bedst, og hvad eleverne synes og tror, man bør lære i skolen? Se forløbet her.

Du kan bruge forløbene, som de er, bruge de dele, som er relevante for din klasse, eller blot lade dem inspirere dig til at udarbejde dine helt egne forløb.

Få hjælp til at afkode de svære fagtekster _

I aktiviteten ’Skole i 200 år’ vil eleverne blive præsenteret for en række nye fagtekster, fagord og fagtermer. For at hjælpe eleverne med at afkode de vanskelige tekster kan det anbefales at udnytte nogle af de mange redskaber fra faglig læsning.

Brug fx et to-kolonne-notat til de svære ord og saml notaterne til en samlet fagords- og begrebsordbog i klassen. En læselog vil hjælpe eleverne til at holde styr på deres nøgleord og de mange spørgsmål, som uvægerligt vil melde sig under læsningen. For at få overblik og holde styr på de mange datoer i skolens og samfundets udvikling kan eleverne også have gavn af en tidslinje.

Find andre opgaver og redskaber til faglig læsning her.