Opslagstavlen

Kom godt i gang med faglig læsning _

I efteråret 2015 gentager vi succesen med faglig læsning på europas-lande.dk
Masser af nye opgaver
Læseteknikker
Før læsningen
Under læsningen
Efter læsningen
Kom godt i gang med et land
Tidslinjer og årsagssammenhænge
Faglig læsning på engelsk og tysk

I efteråret 2015 gentager vi succesen med faglig læsning på europas-lande.dk _

Op igennem skoleforløbet bliver eleverne præsenteret for tekster, som udfordrer deres læsefærdigheder i både sprog, form og terminologi. Det gælder i høj grad i fagene, hvor blandt andet fagterminologien sætter eleverne på prøve, når de skal afkode tekster. Faglig læsning giver elever og lærere en række redskaber, som gør det lettere at arbejde med og afkode fagtekster. Selv om faglig læsning med fordel kan bruges som et decideret forløb i læsning, er det tanken, at det også skal blive en integreret del af den daglige undervisning og give eleverne et sæt redskaber, som de automatisk vil gribe til, når de bliver præsenteret for en fagtekst.

Masser af nye opgaver _

Vi har lavet en række nye opgaver til faglig læsning. Opgaverne kan bruges som netop opgaver, når eleverne skal til at arbejde med et land, men de kan også bruges som læseredskaber, når eleverne arbejder med vanskelige tekster og ny fagterminologi.

Alle opgaverne ligger som pdf’er, der er lige til at skrive ud. Du kan også gemme dem på din egen computer, så du altid har opgaverne ved hånden. Til hver opgave er der en udførlig lærervejledning med forslag til, hvordan opgaven kan indgå i undervisningen.

Du kan finde opgaverne til faglig læsning her:

I afsnittene herunder kan du også finde links til de fleste opgaver.

Læseteknikker _

Læseteknikker er forskellige måder at læse en tekst på. Hvilken læseteknik, som man benytter, afhænger af formålet med læsningen.

Nogle gange er det nok at se teksten hurtigt igennem for at finde ud af, hvilke overskrifter og billeder den indeholder. Når man har læst overskrifter og set på billederne, kan man tit finde ud af, om teksten handler om det, som man gerne vil læse om eller har brug for at vide. Det kaldes overblikslæsning.

Andre gange er det vigtigt at læse en tekst meget grundigt for at kunne forstå og huske alle oplysninger og detaljer. Det kaldes intensiv læsning.

Hvis man allerede har læst teksten én gang, er det nogle gange nødvendigt at se teksten hurtigt igennem igen for at finde bestemte oplysninger. Det kaldes skimning.

Du kan finde skemaer og vejledninger til de tre forskellige læseteknikker her:

Lav eventuelt et kort forløb med eleverne, hvor I gennemgår og afprøver de forskellige læseteknikker i fællesskab, inden eleverne skal bruge teknikkerne på egen hånd.

Før læsningen _

Inden eleverne begynder at læse, skal de gøre sig klar til at læse. De skal blandt andet:

  • danne sig et overblik over, hvad de ved om emnet i forvejen
  • gøre sig overvejelser om, hvad de ønsker at lære.

Hvis eleverne arbejder med et emne, hvor selve læsningen kun er en del af projektet, skal de også overveje, hvordan de vil lære.

Du kan finde opgaver i faglig læsning, som eleverne skal bruge, inden de begynder at læse. For opgaverne gælder det, at de også skal bruges under selve læsningen og/eller efter læsningen.

Opgaverne, som skal bruges før læsningen, finder du her:

Eleverne kan også teste deres viden om et bestemt emne ved at tage en quiz, inden de begynder at læse om emnet. Du kan finde quizzerne her.

Under læsningen _

Mens eleverne læser, skal de reagere på det, de læser. De skal blandt andet:

  • stille spørgsmål til teksten
  • fastholde vigtige informationer
  • bide mærke i ord og sætninger, som de ikke forstår.

Det kan gøres på flere måder. Et af de vigtigste redskaber til at fastholde de vigtige informationer er at tage stikord. Samtidig er det vigtigt, at eleverne skriver spørgsmål til teksten ned, mens de læser, ligesom svære ord, som ellers hurtigt kunne ødelægge elevernes læseoplevelse, noteres med det samme.

De opgaver, som lader eleverne arbejde med stikord, spørgsmål og svære ord i teksten, finder du her:

Hvis I vil arbejde videre med betydningen af bestemte fagord og begreber, kan I med fordel anvende mind-mappet ’Forstå fagordene bedre!’. Det finder du her.

Efter læsningen _

Når eleverne har læst en tekst, skal de knytte den nye viden, som de har opnået, til den viden, som de havde i forvejen. Det kan ske ved at reflektere over og evaluere læsningen.

Du kan finde en række opgaver i faglig læsning, som eleverne skal bruge, når de er færdige med at læse. For alle opgaverne gælder det, at de også er blevet brugt under selve læsningen og eventuelt før læsningen.

Opgaverne, som skal bruges efter læsningen, finder du her:

Læsning og skrivning hører tæt sammen. Derfor kan eleverne med fordel skrive et resume af den tekst, som de har læst. Her kan de for eksempel bruge de stikord, som de har skrevet ned under læsningen. Lad eleverne skrive deres resumeer i wiki-værkstedet på europas-lande.dk. Her kan de også knytte billeder og video til deres resumeer – eller de kan lade billederne fortælle det meste af historien. Gå til wikiværkstedet her.

Kom godt i gang med et land _

Under hvert land kan du finde en opgave til faglig læsning, som specifikt henvender sig til det pågældende land. Opgaverne kan bruges, hvis du specifikt vil arbejde med faglig læsning med eleverne, eller som en indgang til at arbejde med det pågældende land. De kan også være en god måde at begynde arbejdet med faglig læsning på.

Opgaverne er inddelt i tre:

  • spørgsmål og opgaver, som eleverne arbejder med før læsningen
  • spørgsmål og opgaver, som eleverne arbejder med under læsningen
  • spørgsmål og opgaver, som eleverne arbejder med efter læsningen.

Under læsningen bliver eleverne blandt andet stillet en række spørgsmål, som knytter sig til indledningen om landet. Hvis I hellere vil arbejde med et specifikt emne, så kan du erstatte spørgsmålene med dine egne eller bruge en af de mange quizzer, som knytter sig til det bestemte land og emne. Find quizzerne her.

Opgaverne finder du ved hver landebeskrivelse i menuen til højre. Klik på knappen ’Faglig læsning’.
Du kan dog også finde alle opgaverne her.

Tidslinjer og årsagssammenhænge _

Når eleverne læser fagtekster, vil de ofte støde på forskellige begivenheder, som falder på bestemte tidspunkter, og som har forskellige konsekvenser. Det kan være svært at holde rede på mange forskellige datoer og årstal samt de mange konsekvenser, en given begivenhed kan have – og det går ud over både læseoplevelsen og læseforståelsen.

Brug en tidslinje og/eller et årsag-følge-kort til at give eleverne et overblik over de mange datoer og begivenheder, som de støder på, mens de læser. Fra at være et forstyrrende element i læsningen kan det nu pludselig blive sjovt at ”gå på jagt” efter bestemte datoer og begivenheder.

Du kan finde tidslinjen og årsag-følge-kortet her:

Bemærk, at tidslinjen og årsag-følge-kortet ikke kun egner sig til tekster i historie og samfundsfag. Mange tekster i natur/teknik, biologi, geografi og kristendomskundskab kan blive meget mere overskuelige, hvis I samtidig laver tidslinjer og årsag-følge-kort.

Faglig læsning på engelsk og tysk _

Du kan også bruge faglig læsning i engelsk- og tyskundervisningen. Ligesom hvert land har sin egen opgave til faglig læsning, så har den engelske beskrivelse af Storbritannien og den tyske beskrivelse af Tyskland også tilknyttet hver deres opgave.

Du kan finde opgaverne på engelsk og tysk her:

I klassen kan I også bruge faglig læsning til at arbejde med ordkendskab. Her kan I med fordel benytte et mind-map til at arbejde videre med udvalgte ord og udtryk. Du kan finde et mind-map til at arbejde med ordkendskab her.