Opslagstavlen

Inspiration til en vellykket projektopgave _

Kom godt i gang og igennem opgaven
Mulige emner til projektopgaven
Eksempler på delemner

Kom godt i gang og igennem opgaven _

Det er et stort arbejde at lave en projektopgave. Derfor har vi lavet en vejledning til eleverne, så de bedst muligt kommer igennem projektopgaven.

Vejledningen er opdelt i kapitler, som eleverne selv læser, inden de går i gang.

Kom godt i gang med projektopgaven
Lav en tidsplan
Lav en logbog
Vælg det rigtige emne
Lav en god problemformulering
Lav en disposition
Find de informationer, du har brug for
Sådan laver du en litteraturliste
Præsenter din projektopgave

Mulige emner til projektopgaven _

Portalen er så omfangsrigt og varieret i den viden og de muligheder, det tilbyder, at det lægger op tl research, fordybelse, sammenligning og kreativitet. Derfor er det nemt at arbejde med europas-lande.dk på tværs af fagene – også i projektopgaven.

Brug fx europas-lande.dk til at søge viden, hvis I vil arbejde med emner som:
 • Magt
 • Andre lande
 • Konflikter
 • Religion og tro
 • Nazisme - før og nu
 • Naturkatastrofer
 • Miljø
 • Min kommune
 • På flugt
 • KrigEksempler på delemner _

Hvis klassen har valgt det overordnede emne ”Krig”, så kan eleverne vælge at gå forskellige veje.
Temaartiklen "Krige" er et oplagt sted at begynde. Her kan eleven fordybe sig i de to store verdenskrige, som har fundet sted på Europæiske jord.

Et andet sted at lede eleverne hen for at finde inspiration er teamet "Flygtninge", som handler om mennesker på flugt og deres mulighed for asyl.

Når eleverne har søgt inspiration og undersøgt sitet her for gode ideer, så er det tid til at vælge et delemne. Med det overordnede emne ”Krig” er det vigtigt, at delemnet altid kan ledes tilbage hertil.

Delemner kunne i dette tilfælde ende med at være nazisme, Danmarks flygtningeproblem eller FN.

Nu skal der laves problemformuleringer. Her opstiller eleverne data - og forklaringsspørgsmål samt vurderings- og handlingsspørgsmål. Til sidst skal dette ende ud i en problemformulering.

Nazisme:

Til at opstille data - og forklaringsspørgsmål omkring nazismen og dens opståen bruges ”Nazisme og facisme”.
Her kunne elevens arbejdsspørgsmål være:

 • Hvornår opstod nazismen? Og hvorfor opstod den?
 • Hvad er nynazisme? Hvorfor er man nynazist i Danmark i dag?

Når der skal laves vurderings - og handlingsspørgsmål, så bruges Ideologier”.

 • På hvilken måde er der en sammenhæng mellem nazismen, som den praktiseres i dag og nazismen, som var under Hitler?
 • Hvad kan man gøre for at forhindre nynazismen i at bredde sig?

Med udgangspunkt i disse spørgsmål udarbejdes den endelige problemformulering.

”Nynazisme har eksisteret i mange år og sættes ofte i forbindelse med vold. Det undrer os, at det stadig eksisterer, og vi vil derfor gerne undersøge, hvordan nazismen er startet i Danmark og hvorfor den stadig er her? Hvad kan man gøre politisk for at stoppe nynazismen?”

Danmarks flygtningeproblem:

Til at opstille data - og forklaringsspørgsmål omkring Danmarks flygtningeproblem bruges ”Hvad er en flygtning?”
Her kunne elevens arbejdsspørgsmål være:

 • Hvad er en flygtning? Hvor mange flygtning kommer til Danmark om året?
 • Hvorfor flygter man fra sit hjemland? Hvorfor tager man chancen med at flygte, når man risikerer at dø undervejs?

Når der skal laves vurderings - og handlingsspørgsmål, så bruges ”Flygtninge og FN”, ”Flygtning og EU samt ”Danmark - indenrigspolitik”.

 • På hvilken måde udgør flygtninge et problem for det danske samfund?
 • Er det rimeligt, at vi ikke vil lukke alle ind i vores land?
 • Hvilke politiske tiltag kan man lave for at forsøge at løse flygtningeproblemet?
 • Hvilke menneskelige tiltag kan man lave for at forsøge at løse flygtningeproblemet?

Med udgangspunkt i disse spørgsmål udarbejdes den endelige problemformulering.

”Gennem længere tid har man set flygtning forsøge at komme ind i Europa og ind i Danmark. Hvordan kan det være, at flygtningene forlader deres hjemland og sætter deres liv på spil for at komme til Danmark? Hvilke problemer giver det vores land, og hvordan kan vi løse flygtningeproblemerne i Danmark?”

Artiklerne på Europas-lande er fyldte med baggrundsviden, som kan bruges, når man udarbejder sin problemformulering. De bedste problemformuleringer laves på baggrund af allerede læst stof, så brug artiklerne her som udgangspunkt for din problemformulering.