EU

EU-Parlamentet _

EU-Parlamentet har 751 medlemmer
Et parlament, to arbejdspladser
Grupper i EU-Parlamentet
Arbejdet i EU-Parlamentet
Tolke og oversættere

EU-Parlamentet har 751 medlemmer _

En gang om måneden flytter Parlamentet fra Bruxelles til Strasbourg.

Det er borgerne i hvert land, som bestemmer, hvem der skal sidde i EU-Parlamentet. Det er ligesom Folketinget i Danmark.
Der er 751 medlemmer i EU-parlamentet.

De lande, hvor der bor flest mennesker, har også flest medlemmer i EU-Parlamentet. De mindste medlemslande har hver 6 medlemmer i EU-Parlamentet.

Der er valg til EU-Parlamentet hvert 5. år. Man kan stemme til parlamentsvalget, hvis man er EU-borger og over 18 år. Man må også selv stille op til valget, hvis man har lyst.

EU-Parlamentets mødesal i Bruxelles

EU-Parlamentets mødesal i Bruxelles

Et parlament, to arbejdspladser _

EU-Parlamentet arbejder to steder:

  • i Bruxelles i Belgien
  • i Strasbourg i Frankrig.

Det meste af tiden arbejder man i Bruxelles, men i én uge om måneden flytter Parlamentet til Strasbourg. Strasbourg er EU-Parlamentets officielle hjemsted.

Mange mennesker har kritiseret EU for at spilde borgernes penge på alt det flytteri. De foreslår i stedet, at EU-Parlamentet bliver i Bruxelles. Det vil Frankrig dog ikke gå med til.

Møde i EU-Parlamentet i Strasbourg

Møde i EU-Parlamentet i Strasbourg

Grupper i EU-Parlamentet _

EU-Parlamentets medlemmer er med i forskellige politiske grupper. Her kan medlemmer med den samme politiske overbevisning arbejde sammen.

Der er syv politiske grupper i EU-Parlamentet:

  • Det Europæiske Folkeparti Gruppe (Kristelige Demokrater)
  • Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i EU-Parlamentet
  • Gruppen Alliance af Liberale og Demokrater for Europa
  • Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance
  • De Europæiske Konservative og Reformister
  • Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre
  • Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati.

Grupperne er en slags politiske partier. Der skal 25 medlemmer til at lave en politisk gruppe, og der skal være medlemmer fra mindst 1/4 af medlemslandene i gruppen.
Man må kun være medlem af én gruppe.

Det er ikke alle medlemmer af EU-Parlamentet, som er med i en gruppe. Dem kalder man for løsgængere.

Parlamentets medlemmer er med i politiske grupper

Parlamentets medlemmer er med i politiske grupper

Morten Messerschmidt er med i Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati

Morten Messerschmidt er med i Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati

Arbejdet i EU-Parlamentet _

Det er EU-Kommissionen, som foreslår, hvad EUs penge skal bruges til. Men det er EU-Parlamentet, som skal godkende Kommissionens forslag. Hvis Parlamentet siger nej, må Kommissionen lave nye forslag.
EU-Parlamentet vælger også EU-Kommissionens formand.

Medlemmerne af EU-Parlamentet arbejder i forskellige udvalg. Her diskuterer de de lovforslag, som EU-Kommissionen laver. Det kan være love om  alt fra dyrevelfærd til trafik.

EU-kommissærerne møder op i EU-Parlamentet. Her svarer de på spørgsmål om de nye lovforslag. Det kaldes plenarmøder.
Når EU-Parlamentet har fået svar på sine spørgsmål, stemmer de om lovforslaget.

EU-Parlamentet er med til at bestemme, hvad EU bruger penge på

EU-Parlamentet er med til at bestemme, hvad EU bruger penge på

Tolke og oversættere _

Når medlemmerne sidder i Parlamentet har de tit hovedtelefoner på. Det er fordi, de lytter til tolke. Tolkene oversætter, hvad der bliver sagt i salen til deres eget sprog.
Der bliver talt mange forskellige sprog i EU. Derfor er der også mange tolke i EU-Parlamentet. De sørger for, at et medlem fra Sverige for eksempel kan forstå, hvad et medlem fra Kroatien siger.

Alle i EU skal kunne læse EUs love på deres eget sprog. Det betyder, at alle love skal oversættes til de mange sprog, der tales i EU. Derfor er der mange oversættere i EU-Parlamentet.

Parlamentsmedlem med hovedtelefoner på

Parlamentsmedlem med hovedtelefoner på