Nyt fra Europas-lande.dk - Tema om flygtninge _

Magharebia

Stort tema om flygtninge – hvad vil det sige at være flygtning og hvordan forholder EU og FN sig til flygtningespørgsmålet? Arbejd med emnet ”Flygtninge, politik og medier” i klassen.

dvids

Tema: Flygtninge

Krigen i Syrien har sendt millioner af mennesker på flugt – men det er langt fra første gang i historien, at mennesker flygter fra det ene land til et andet. Nyt tema på Europas-lande.dk sætter fokus på, hvad det vil sige at være flygtning, hvorfor folk flygter, hvor de flygter hen – og hvordan det foregår, når et menneske søger asyl i Danmark. Desuden beskrives FNs rolle i flygtningeproblematikken og EU-landenes reaktion på de mange flygtninge, der i de seneste år er kommet til Europa.
Se temaet her

Nationalmuseet

Forløb: Flygtninge, politik og medier

Arbejd med forløbet ”Flygtninge, politik og medier” i klassen. Her lægges op til at eleverne diskuterer holdninger til flygtninge, lovgivning, EU-landenes reaktioner og FNs rolle.
Eleverne skal også forsøge at forestille sig, at de selv skulle flygte. Hvis de skulle flygte til fods, hvad ville de så tage med i deres rygsæk?
Endelig skal eleverne se på mediernes præsentation af flygtningesituationen. Hvordan påvirker medierne vores holdninger – og hvordan kan de forskellige aktører bruge medierne til at påvirke den politiske dagsorden?
Se hele forløbet her