Grønlænderne går tit i kirke
Religion

Befolkning

Religion _ -

Næsten alle grønlændere er kristne

Grønlænderne går tit i kirke.

De første mennesker i Grønland var jægere.
De troede på forskellige guder.
Det var farligt at fornærme guderne.
Så ville jagten nemlig ikke lykkes. Man kunne også komme ud for ulykker.
De første mennesker troede også på to dødsriger.
Det ene dødsrige var i himlen, og det andet dødsrige var i havet.
Dødsriget i himlen var ikke særlig rart. Og der var næsten ingen dyr, som man kunne jage.
Dødsriget i havet var et dejligt sted. Her var der masser af dyr, som man kunne gå på jagt efter.
Hvis man døde i havet, så kom man også til dødsriget i havet.
Hvis man døde andre steder, så kom man til det triste rige i himlen.

I 1721 kom en præst til Grønland. Det var Hans Egede.
Han ville gøre grønlænderne kristne.
Men det var ikke så let. Hans Egede kunne nemlig ikke tale grønlandsk.

I 1733 kom tre missionærer til Grønland. Missonærerne var herrnhuter.
De skulle hjælpe Hans Egede.
Men Hans Egedes kristendom var ikke den samme som herrnhuternes kristendom.
Derfor blev Hans Egede og herrnhuterne uvenner.

I 1901 rejste herrnhuterne væk fra Grønland.
Den danske stat fik hernnhuternes kirker.

Hans Egede og hernnhuterne gjorde mange grønlændere kristne.
Men ikke dem alle sammen.
Den sidste hedning i Grønland blev først døbt i 1934.
Nu var hele Grønland blevet kristent.

Grønlænderne går tit i kirke

Grønlænderne går tit i kirke

Kirken i Grønland _

Den grønlandske kirke hører med til den danske folkekirke.
Næsten alle grønlændere er kristne. De hører næsten alle sammen til den slags kristendom, som hedder protestantismen.
Næsten alle grønlændere er også medlem af den danske folkekirke.
I Grønland er der kirker i alle byer og bygder.
Når der er gudstjeneste, kommer der som regel mange mennesker i kirken.

De danske kirker og de grønlandske kirker er ikke helt ens.
I Grønland bliver gudstjenesterne holdt på grønlandsk.
Gudstjenesterne i Grønland er også lidt mere festlige end i Danmark.
For eksempel er der tit både sang og hornmusik.

Den grønlandske kirke hører med til den danske folkekirke

Den grønlandske kirke hører med til den danske folkekirke

Andre trossamfund _

Der er også andre religioner i Grønland.
Der er blandt andre:

  • katolikker
  • baptister
  • Jehovas Vidner
  • tilhængere af Bahai.

Den religion, som de første grønlændere havde, findes ikke mere.
Men grønlænderne fortæller stadigvæk de gamle historier.
Mange kunstnere får også inspiration fra den gamle religion.

Religion i skolen _

Eleverne har et fag i skolen, som hedder ”religion og filosofi”.
Her lærer eleverne om:

  • kristendom
  • den gamle grønlandske religion
  • andre religioner
  • filosofi.

Eleverne skal også lære om, hvordan kristendommen kom til Grønland.

Eleverne har et fag i skolen, som hedder ”religion og filosofi”

Eleverne har et fag i skolen, som hedder ”religion og filosofi”

Troende og ikke-troende _

Mange grønlændere er troende kristne.
Det vil sige, at de tror på den kristne Gud.
Grønlænderne går derfor tit i kirke.
Der er flere grønlændere end danskere, som tror på Gud.

▴ Top