Fakta
Statsoverhoved Dronning Margrethe 2.
Regeringsleder Múte Bourup Egede
Hovedstad Nuuk
Areal 2.176.600 Km²
Indbyggere 57,56 tusind
Sprog
Grønlandsk100,00%
Religioner
Kristne95,00%
Andre5,00%
Valuta Danske kroner
EU medlemsskab Nej
BNP 1,91 mia. euro
BNP pr. indbygger 33.215,20 euro

 

Indledning _

Grønland er verdens største ø

Geografisk hører Grønland til Nordamerika, men politisk er øen en del af det danske rigsfællesskab.

Grønland ligger i det arktiske område bare 740 kilometer syd for Nordpolen. Med et samlet areal på 2.176.600 kvadratkilometer er Grønland verdens største ø. Omkring 80 % af Grønland er dækket af en 3-3,5 kilometer tyk iskappe, som kaldes indlandsisen. De isfrie områder findes udelukkende ved kysten. De består hovedsageligt af fjeld og klippe, fjeldmark, heder og græsområder. Kysten er en skærgårdskyst med dybe fjorde og utallige små klippeøer, hvilket giver en kystlinje på hele 44.087 kilometer. Mange af de grønlandske fjelde eller bjerge er et helt eller delvis skjulte af indlandsisen, og de højeste bjergtoppe stikker kun lige netop frem af isen. Det gælder også Grønlands højeste punkt, Gunnbjørn Fjeld, som er 3693 meter højt.

Geografisk hører Grønland til Nordamerika, og landets nærmeste nabo er Canada. I Nares-strædet i Nordvestgrønland, er der kun 26 kilometer mellem Grønland og Ellesmere Island i Canada. Grønland er omgivet af Atlanterhavet, Grønlandshavet og Ishavet samt Davisstrædet og Baffinbugten.

Grønlands oprindelige befolkning er af eskimoisk afstamning og indvandrede til Grønland fra Canadas nordkyst omkring 1000 f. Kr. Grønlænderne kalder sig selv for inuitter, hvilket betyder mennesker. Den grønlandske befolkning er ret ensartet, og den største etniske gruppe er danskere.

Indtil 1953 var Grønland en dansk koloni. I dag er øen stadig en del af det danske rigsfællesskab, men har et stadig voksende selvstyre. Grønland ligger under det danske monarki, og den danske regent er Grønlands officielle overhoved. Regenten har dog ingen reel politisk magt. Styreformen i Grønland er demokratisk og den egentlige politiske magt ligger i parlamentet (landstinget). Derudover har Grønland to repræsentanter i det danske folketing.

Sammen med Danmark blev Grønland medlem af EF i 1973. Efter en folkeafstemning valgte Grønland dog at træde ud af EF i 1985.

Grønlands største indtægtskilde er fiskeindustrien, som står for næsten 90 % af landets samlede eksport. Grønlands undergrund rummer dog et utal af forskellige mineraler og bjergarter. Og der er muligvis også olie i undergrunden. Ingen af disse ressourcer udnyttes dog i nævneværdig grad i dag. Indtil det sker, er den grønlandske økonomi helt afhængig af bloktilskud fra Danmark. Bloktilskuddet er i dag på ca. 3 milliarder kr.