Der er stadigvæk mange problemer i Grønland
Indenrigspolitik

Politik

Indenrigspolitik _ -

Grønland vil gerne være et selvstændigt land

Der er stadigvæk mange problemer i Grønland.

Engang var Grønland et fangersamfund. Det vil sige, at de levede af at jage og fiske.
For 100 år siden blev Grønland til et industrisamfund.
Der kom fabrikker, og folk flyttede ind til byerne.
Grønland blev meget rigere, men det fik også store problemer.

I 1950’erne og 1960’erne ville Danmark gøre Grønland mere moderne.
I de store byer byggede man for eksempel skoler, havne og fiskefabrikker.
Der var mange grønlændere, som flyttede ind til byerne. Her var husene bedre, og der var arbejde på fabrikkerne.

Men grønlænderne var ikke vant til at bo i byer. Der var heller ikke vant til at gå på arbejde.
De syntes, at det var mærkeligt, at man skulle møde til tiden.
Grønlænderne havde jo været fangere. Så de var vant til at bestemme selv.

Der kom også mange danskere til Grønland.
Der manglede nemlig håndværkere, læger og lærere i Grønland. Og dem var der mange af i Danmark.
Men grønlænderne følte sig udenfor.
Danskerne havde jo bedre uddannelser end dem. De fik også mere i løn.

Mange grønlændere syntes ikke, at de var så meget værd.
Der var mange, som savnede at være fangere.
Der var også mange, som ikke kunne lide at arbejde på fabrik.
Derfor fik Grønland store problemer.
Mange grønlændere blev alkoholikere. Og der skete mange mord og selvmord.

Der er stadigvæk mange problemer i Grønland

Der er stadigvæk mange problemer i Grønland

Et selvstændigt land? _

Grønland var længe en dansk koloni.
Men i 1953 blev Grønland en del af Danmark.
Nu blev grønlænderne danske statsborgere. Det betød, at de fik de samme rettigheder som danskerne.
I 1979 fik Grønland hjemmestyre.
Grønland skulle nu bestemme meget mere selv.
Men Grønland kunne ikke klare sig selv. Landet havde ikke penge nok. Og det har de heller ikke i dag.
Derfor får Grønland hvert år mange penge fra den danske stat.

I juni 2009 fik Grønland selvstyre.
Det betød blandt andet:

  • at grønlandsk blev det officielle sprog i Grønland
  • at grønlænderne fik lov til at bestemme over Grønlands undergrund.

Grønland er altså på vej til at blive et selvstændigt land. Selv om det går ret langsomt.
Det kan nemlig vare mange år, før Grønland kan klare sig selv.
I dag får Grønland 3,2 milliarder danske kroner af Danmark om året.
Det er nødvendigt, for at Grønlands samfund kan fungere.

Men måske er der olie og mineraler i Grønlands undergrund.
Olie og mineraler er mange penge værd.
Hvis man finde olie nok, så kan Grønland klare sig selv.
Og så kan Grønland løsrive sig helt fra Danmark.

Grønlænderne håber, man finder olie og mineraler i undergrunden

Grønlænderne håber, man finder olie og mineraler i undergrunden

Selvforsyning _

I Grønland mangler der folk med høje uddannelser. For eksempel mangler der læger og ingeniører. Derfor arbejder der blandt andet mange danske læger og ingeniører i Grønland.
Landsstyret vil dog gerne have, at mange flere grønlændere får høje uddannelser.
Ellers bliver der ved med at mangle blandt andet læger i Grønland.

Grønlænderne håber, at de kan tjene mange penge på råstoffer i undergrunden.
Råstofferne er blandt andet:

  • olie
  • jern
  • rubiner
  • diamanter
  • sjældne metaller.

Hvis man finder kostbare råstoffer, så kan mange grønlændere få arbejde.

I dag tjener Grønland stadigvæk flest penge på fiskeri.
Men grønlænderne fanger alt for mange fisk.
Og så kan fiskene forsvinde eller blive sjældne.
Derfor må grønlænderne ikke fange så mange fisk, som de har gjort før.

Grønlænderne må ikke fange så mange fisk, som de har gjort før

Grønlænderne må ikke fange så mange fisk, som de har gjort før

Sociale problemer _

De fleste børn i Grønland har det godt.
Men der er også mange børn, som har problemer.
De er fattige, ensomme og bliver ikke passet godt nok af deres forældre.
1 ud af 6 børn går sultent i seng.

En af grundene er, at forældrene drikker for meget.
Grønlænderne drikker dog ikke så meget, som de gjorde engang.
Men mange grønlændere drikker sig stadigvæk tit meget fulde.
Det er især unge mænd, som drikker sig fulde.
Den meste vold og de fleste drab og selvmord sker, fordi folk er fulde.

Landsstyret gør meget for at løse problemerne.
For eksempel er det lettere at få hjælp, hvis man drikker for meget.
Forældre kan også komme på kurser. Her lærer de for eksempel, hvad de skal gøre, hvis deres børn begynder at drikke for meget.
Og så får de familier, som ikke tjener så meget, flere penge i børnetilskud.

De fleste børn i Grønland har det godt. Men der er også mange børn, som har problemer

De fleste børn i Grønland har det godt. Men der er også mange børn, som har problemer

▴ Top