Natur
85 % af Grønlands areal er dækket af indlandsisen