Der findes ca. 950 forskellige laver i Grønland
Planteliv

Natur

Planteliv _ -

Grønlands planter

De mest almindelige planter er mosser og laver.

De første planter kom til Grønland for 10.000-12.000 år siden.
Dengang var istiden ved at være forbi.
De fleste planter kom fra Europa. Men der var også nogle, som kom fra Amerika.
En af dem var storblomstret gederams.
Storblomstret gederams er Grønlands nationalblomst.
Det er en smuk plante, som har lyserøde blomster.

Der findes ca. 520 højere planter i Grønland.
De højere planter er blandt andet:

 • ulvefødder, bregner og padderokker
 • nåletræer
 • blomsterplanter, træer og buske.

Mosser og laver er ikke højere planter.
Til gengæld findes der mange af dem i Grønland.
Der er flest mosser.
Der findes ca. 1100 forskellige mosser i Grønland.
Mosser kan gro mange forskellige steder.
De kan endda gro på klipperne højt oppe i fjeldene.

Der findes også ca. 950 forskellige laver i Grønland.
Laver er ikke rigtige planter. Men de ligner planterne meget.

I Grønland vokser der 32 forskellige planter, som ikke findes andre steder i verden.
De vokser altså kun i Grønland.
Det gør for eksempel:

 • langes rørhvene
 • polunins rørhvene
 • clavering-potentil
 • grønlandsk blåøje
 • rosenkrantz´s annelgræs.
Der findes ca. 950 forskellige laver i Grønland

Der findes ca. 950 forskellige laver i Grønland

Vegetationstyper _

I Grønland er der forskellige typer af vegetation. Det kan være:

 • fjeldmark
 • heder
 • græsstepper
 • snelejer
 • urteli
 • kær
 • moser
 • søer
 • vandløb.

Fjeldmark er klipper, hvor det blæser meget.
Der vokser mest laver, men der kan også vokse græs.

Der er mange heder i Grønland.
På hederne vokser der for eksempel revling, mosebølle, post, pil, dværgbirk og lyng.
Der vokser også mosser, laver og græs.

Snelejer er steder, hvor sneen samler sig i bunker.
Sneen smelter ikke før i juli-august.
Sneen varmer planterne.
I snelejerne vokser der dværgpil, trefingerurt og moslyng.

Urteli er frodige, varme skråninger.
Her vokser der mange forskellige planter.
Det kan være kvan, gederams, violer og bregner.

Der er ikke så store moser i Grønland.
Om sommeren kan moserne dækket af hvide totter.
Totterne er forskellige slags kæruld.

Der vokser ikke så mange planter i søerne i Grønland.
I nogle søer kan der dog vokse vandspir, bukkeblad og kragefod.

Der er ikke rigtige skov og krat i Grønland.
Det er simpelthen for koldt.
Men der er faktisk træer i Grønland.
Træerne bliver ikke særlig høje.
Det almindeligste træ i Grønland er blågrå pil.

I Grønland er der forskellige typer af vegetation

I Grønland er der forskellige typer af vegetation

Kvan _

Kvan er en plante.
Den vokser mange steder i Grønland.
Grønlænderne spiser den.
Kvan er nemlig sund.
Den er fyldt med vitaminer.

Man bruger blandt andet kvan:

 • som snack
 • til at lave vin
 • til grønlandsk limonade.

Kvan minder lidt om bladselleri.
Men den smager ikke så bittert som selleri.

Kvan

Kvan

Truede planter _

Grønland har 5 planter, som de skal passe særlig godt på.
Alle sammen er orkideer.
Det er:

 • rhizom-gøgeurt
 • hjertebladet fliglæbe
 • satyrblomst
 • grønlandsk gøgelilje
 • koralrod.

Orkideerne er ikke truede endnu.
Men det bliver de måske, hvis ikke man passer på dem.

Koralrod

Koralrod

▴ Top