Grønland blev dannet for 3800 millioner år siden
Geologisk historie

Natur

Geologisk historie _ -

Grønland er næsten 4 milliarder år gammel

Det er let at se og studere landskabet og klipperne i Grønland.

Grønland blev dannet for næsten 4 milliarder år siden.
Jorden er ca. 4,6 milliarder år gammel.
Det betyder, at Grønland er noget af det ældste på Jorden.

Det meste af Grønland er dækket af is.
Men der er ikke is ved kysten. I hvert fald ikke hele året.
Her er der heller ikke så mange planter.
Så er det lettere at se på og studere landskabet og klipperne.
Det er blandt andet derfor, vi ved så meget om Grønlands geologi.

Grønland har ikke altid ligget der, hvor det ligger nu.
For næsten 4 milliarder år siden lå Grønland meget længere mod syd.
Faktisk lå Grønland syd for ækvator.
Dengang hang Grønland sammen med Europa, Nordamerika og Asien.
Grønland er siden flydt nordpå.
I dag ligger Grønland helt oppe ved Jordens nordpol.

Grønland blev dannet for 3800 millioner år siden

Grønland blev dannet for 3800 millioner år siden

Sådan blev Grønland til _

Det var forskellige ting, som lavede Grønland.
De vigtigste var:

 • kontinentaldrift
 • vulkaner
 • jordskælv
 • istider.

Oven på Jordens kappe flyder der nogle plader rundt.
Grønland ligger på en plade sammen med Nordamerika.
Derfor ligger Grønland ikke stille. Pladen flyder nemlig rundt.
Det kalder man kontinentaldrift.

Engang i mellem støder pladerne ind i hinanden.
Det kan lave bjerge.
Det kan også give vulkanudbrud og jordskælv.

Den plade, som Grønland ligger på, er stødt ind i andre plader mange gange.
For 510-400 millioner år siden stødte pladen for eksempel ind i Europa.
Det lavede en bjergkæde, som kaldes Kaledoniderne.
Den kan man se resterne af i Nordøstgrønland og Østgrønland.

For ca. 65 millioner år siden igen flød pladen væk fra Europa igen.
Men så kom der mange vulkanudbrud på Grønland.
Vulkanerne lavede nye bjerge.

Til sidst kom der istider.
Under istiderne var Grønland helt dækket af is.

Under istiderne var Grønland helt dækket af is

Under istiderne var Grønland helt dækket af is

Forskellige områder _

Grønland består ikke af det samme over det hele.
Man kan dele Grønland ind i 5-6 forskellige områder:

 • Den ældste del af Grønland ligger i Sydgrønland. Her er klipperne næsten 4 milliarder år gamle.
 • På Grønlands sydspids ligger der en bjergkæde. Her er klipperne ca. 2,5 milliarder år gamle.
 • En anden bjergkæde går tværs over Grønland fra Disko til Tasiilaq. Her er klipperne også ca. 2,5 milliarder år gamle.
 • På Grønlands vestkyst ligger der en bjergkæde, som består af gnejs, sandsten og marmor. Klipperne er ca. 2,5 milliarder år gamle.
 • I Grønlands nordøstlige hjørne ligger der to forskellige bjergkæder. De er de yngste bjerge i Grønland. De blev dannet for 350-420 millioner år siden.

 

Man kan dele Grønland ind i 5-6 forskellige områder

Man kan dele Grønland ind i 5-6 forskellige områder

Spændende geologi _

Det meste af Grønland er dækket af is.
Derfor er det tit svært at se, hvordan Grønlands landskab er blevet skabt.
Men ude ved kysten er der ikke is.
Så her er det lettere at studere geologien.

Der er meget spændende geologi i Grønland.
Noget af det mest typiske er:

Basaltfjelde
Basaltfjelde er resterne af gamle vulkaner.
Da vulkanen var i udbrud, flød lavaen ud over store områder.
Da den størknede, blev den til basaltfjelde.
Man kan se basaltfjelde mange steder i Grønland.

Nunatakker
Nunatakker er fjelde, som stikker op af indlandsisen.
Nogle steder er indlandsisen over 3 kilometer tyk.
Derfor er nunatakker faktisk toppene af store bjerge.

Cirkusdale
Oppe i fjeldene er der dale, som man kalder cirkusdale.
Cirkusdalene er lavet ad vand og frost.
Klipperne i fjeldet er fyldt med små revner og sprækker.
Der kan løbe vand ind i revnerne og sprækkerne.
Når vandet fryser til is, så bliver det større. Og så er der ikke plads til det inde i revnerne og sprækkerne.
Derfor kan vandet og isen faktisk springe store klippeblokke ud af fjeldet.
Når det er sket mange gange, så er der til sidst kommet en cirkusdal.

Skurestriber
I en gletsjer er der ikke kun is. Der er også sten, grus og klippe-stykker.
Gletsjere bevæger sig henover fjeldene og klipperne.
Stenene i isen sliber på klipper og fjeld.
Derfor kommer der ridser og furer i klipperne.
Ridserne og furerne kaldes for skurestriber.

Varme kilder
Der er over 2000 varme kilder i Grønland.
De fleste varme kilder i Grønland er ikke ret varme.
De er som regel kun 0-18,5 grader varme.
Den varmeste kilde er 38 grader varm.
Den ligger på den lille ø Uunartoq i Sydgrønland.

Blokmarker
Mange steder i Grønland ligger der store klippeblokke.
Blokmarker er steder, hvor der er mange klippeblokke.
Det set næsten ud, som om nogen har kastet blokke og klippestykker ud. Ligesom hvis de var terninger.
Faktisk er det is og smeltevand, som er kommet med de store klippeblokke.
De er enten blevet skyllet derhen med smeltevandet. Eller de har siddet fast i isen.

Isen har skabt Grønlands landskaber

Isen har skabt Grønlands landskaber

Mineraler _

Der er mange slags mineraler og bjergarter i Grønland.
Der findes ca. 3500 forskellige mineraler i verden.
I Grønland findes der 500.

Der er også mange ædelstene og ædelmetaller.
Blandt andet er der:

 • guld
 • platin
 • rubiner
 • diamanter.

Grønland har også forskellige smukke sten. Dem bruger grønlænderne som smykkesten.
Den mest berømte smykkesten er rød tugtupit.
Nogle af de andre smykkesten er grønlandit, månesten og nuummitt.

Blå sodalit

Blå sodalit

▴ Top