Søkonge
Dyreliv

Natur

Dyreliv _ -

Der er ikke ret mange forskellige dyr i Grønland

Grønlands dyreliv er truet.

Klimaet i Grønland er barskt.
Det bliver tit meget koldt.
Nogle steder regner og sner det meget.
Men i det meste af Grønland er der meget tørt.
Derfor er der heller ikke så mange forskellige dyr.

Der er meget føde i havet omkring Grønland.
Her lever der masser af smådyr.
Smådyrene bliver ædt af de større dyr.
De fleste dyr lever derfor ved kysten og i havet omkring Grønland.

Grønlands dyr er truede.
Nogle steder bliver dyrene jaget, selv om det er ulovligt.
Men det værste er:

 • at der er mange gifte i miljøet
 • at det bliver varmere og varmere.

Giftene gør, at dyrene har svært ved få unger.
Og når det bliver varmere, kan dyrene ikke finde føde.

Søkonge

Søkonge

Landpattedyr _

I Grønland lever der 9 forskellige pattedyr på land:

 • isbjørn
 • polarræv
 • lækat
 • jærv
 • polarulv
 • ren
 • moskusokse
 • snehare
 • halsbånds-lemming.

Isbjørnen er det største landlevende rovdyr i verden.
I Grønland findes den mest i den nordlige del af landet.
Den lever ved havet.
Isbjørnen æder især sæler, som den fanger på isen.
Hunnen føder sine unger om vinteren inde i en snehule.
Ungerne kommer først ud af hulen i april.

Isbjørnen er truet, fordi der er mange gifte i naturen.
Giftene gør, at isbjørnen ikke kan få unger.
Isbjørnen har også tit svært ved at fange sæler.
Isen smelter nemlig. Og isbjørnen fanger flest sæler ude på isen.

Moskusoksen er også et af Grønlands store dyr.
Den findes i Nordøstgrønland og i Vestgrønland.
Moskuokser æder græs, urter og små buske.

Halsbånds-lemmingen er Grønlands mindste pattedyr.
Den findes kun i Nordøstgrønland.
Lemmingen æder skud, græs og urter.
I nogle år er der rigtig mange lemminger. De år kalder man for lemmingeår.

Isbjørn

Isbjørn

Havpattedyr _

Der er flest dyr i havet.
Her lever der sæler, hvalros og store hvaler.
I havet er der masser fisk, krebsdyr og muslinger.
Så dyrene kan let finde føde.

Der lever både bardehvaler og tandhvaler i Grønland.
Bardehvaler har ingen tænder.
I stedet har de nogle plader med lange hår. Hårene virker som en slags si. Man kalder dem også for barder.
Når hvalen tager vand ind i munden, siver vandet ud mellem barderne. Men krebsdyr og små fisk bliver tilbage i munden.

I Grønland findes mange forskellige bardehvaler.
Her lever for eksempel

 • pukkelhval
 • vågehval
 • finhval
 • grønlandshval.

Pukkelhvalen kan blive 18 meter lang og veje op til 30 tons.
Den er en rigtig akrobat. Den springer tit op af vandet og slår med halen og lufferne.
Den æder fisk, blæksprutter og lyskrebs.

Vågehvalen kaldes også sildepisker.
Den er en ret lille hval, som kun bliver 10 meter lang. Den kan veje op til 10 tons.
Man ser flest vågehvaler fra maj til oktober.
Den lever i fjorde og langs kysterne af Sydgrønland og Vestgrønland.

Finhvalen er det næstlængste dyr i verden. Kun blåhvalen bliver større.
Finhvalen kan blive 27 meter lang og veje op til 100 tons.
Den æder fisk, blæksprutter og små krebsdyr.

Tandhvalerne har tænder.
De æder fisk, krebsdyr, blæksprutter og andre havpattedyr.
De mest almindelige tandhvaler i Grønland er:

 • kaskelot
 • grindehval
 • hvidhval
 • narhval
 • spækhugger.

Der lever også fem forskellige sæler i Grønland.
De mest almindelige er:

 • ringsæl
 • klapmyds
 • grønlandssæl.

Sælerne bliver ædt af både hvaler og isbjørne.

Pukkelhval

Pukkelhval

Fugle _

Der er 60 forskellige fugle, som yngler i Grønland.
De fleste trækker væk om vinteren, men ca. 30 arter bliver i Grønland hele året.
I Grønland lever de fleste fugle på havet og langs kysten.

I Grønland findes der kun tre rovfugle:

 • havørn
 • vandrefalk
 • jagtfalk.

Havørnen er den største. Den kan få et vingefang på 230 cm.
Engang skød fåreavlerne havørnen. De troede nemlig, at den åd fårenes lam.
I dag er havørnen fredet.
Den er ret almindelig i Grønland.

Vandrefalken og jagtfalken er meget dygtige flyvere.
Jagtfalken findes i hele Grønland. Vandrefalken findes i Sydgrønland og Vestgrønland.
Begge falke er fredede.

Sneuglen er den eneste ugle i Grønland.
Den er en stor, hvid ugle, som lever inde i landet.
Den jager især lemminger.

De store fuglefjelde i Grønland er meget flotte.
Her lægger masser af fugle deres æg.
De lægger æggene på klippesiderne.
Det gør for eksempel:

 • alk
 • lomvie
 • polarlomvie
 • tejst
 • lunde
 • søkonge.

Der findes ikke ret mange småfugle i Grønland.
Snespurven er den mest almindelige. Den ser man overalt.
De fleste snespurve flyver væk fra Grønland om vinteren.

Havørn

Havørn

Sjældne og truede dyr _

Der er flere truede dyr i Grønland.

Nogle af Grønlands mest truede dyr er:

 • hvalros
 • spættet sæl
 • grønlandshval
 • nordkaper
 • hvidhval
 • narhval.

Desværre bliver flere af dem stadig jaget i Grønland.
Derfor er de i fare for at uddø i Grønland.

Men Grønland gør også noget for at bevare dyrene.
Grønland gør meget for at bevare for eksempel:

 • isbjørn
 • kortnæbbet gås
 • lysbuget knortegås
 • søkonge
 • hvidsisken.

Man kalder dem også for nationale ansvarsarter.
Det betyder, at Grønland skal passe særlig godt på dem.

Knortegås

Knortegås

▴ Top