Naturen i Grønland er næsten uberørt
Naturbevarelse

Miljø

Naturbevarelse _ -

Verdens største nationalpark ligger i Grønland

Der er megen vild natur i Grønland.

I Grønland unytter man naturen.
Det betyder, at man for eksempel jager og fisker.
Men man kan ikke skyde alle de dyr, man vil.
Man kan heller ikke fange alle de fisk, man vil.
For så kan alle dyrene forsvinde.
Derfor holder grønlænderne øje med, hvor mange dyr der er i Grønland.
Hvert år får jægerne og fiskerne at vide, hvor mange dyr de må skyde, og hvor mange fisk de må fange.

Naturen i Grønland er næsten uberørt.
Det betyder, at der:

 • næsten ikke er nogen veje
 • næsten ikke er nogen trafik
 • ikke er nogen storbyer
 • ikke er særlig mange fabrikker.

Men Grønlands dyr og planter er alligevel truede.
De er truet af:

 • ulovlig jagt
 • miljøgifte
 • klimaændringer.

I dag er det meste af Grønlands natur fredet.
Det beskytter dyr, planter, landskaber og kultur.

Naturen i Grønland er næsten uberørt

Naturen i Grønland er næsten uberørt

Naturbevarelse _

Meget af Grønlands natur er fredet.
Naturen være fredet på flere forskellige måder.

Nationalpark
Verdens største nationalpark ligger i Grønland.
Den ligger i Nordøstgrønland.
Nationalparken er 21 gange så stor som Danmark.

Indbyggerne i Scorebysund og Thule må godt være i nationalparken. De må også gå på jagt.
Alle andre skal have tilladelse, hvis de vil ind i nationalparken.

Mange af Grønlands dyr og planter findes i nationalparken.
Der lever blandt andet:

 • isbjørne
 • hvalrosser
 • sæler
 • rensdyr
 • moskusokser
 • ulve
 • forskellige mindre dyr.

Naturreservater
Der er 5 naturreservater i Grønland.

Melville Bugt er Grønlands største naturreservat.
Det ligger i Nordvestgrønland.
I naturreservatet lever der for eksempel narhval, hvidhval og isbjørn.

Lyngmarken er Grønlands ældste naturreservat.
Det blev naturreservat i 1954.
Reservatet er kun 2 kvadratkilometer stort.
Det ligger ved Godhavn.

Paradisdalen blev et naturreservat i 1984.
Paradisdalen ligger ved Søndre Strømfjord.
Her lever blandt andet vildrener, ræve, harer, jagtfalke og vandrefalke.

Qinnguadalen blev fredet i 1962.
Dalen ligger i Sydgrønland.
Der vokser en birkeskov i dalen.
Qinnguadalen blev til naturreservat, fordi man ville redde skoven.
Skove er nemlig ret sjældne i Grønland.

Akilia er en lille ø.
Den blev et naturreservat i 1998.
Akilia ligger syd for Nuuk.

Ramsarområder
Ramsarområder er vigtige vådområder.
Det kan for eksempel være moser og strandenge.
Ramsarkonventionen beskytter mest de vådområder, som er vigtige for fuglene.
I Grønland er der 11 ramsarområder.

Fugleområder
Der er 12 fugleområder i Grønland.
Fra 1. juni til 31. august må man ikke gå ind i fugleområderne.
Det er nemlig på det tidspunkt, at fuglene får unger.

Fjeldvalmue

Fjeldvalmue

Grønlands Naturinstitut _

Grønlands Naturinstitut blev oprettet i 1995.
Instituttet skal forske i Grønlands natur.
Det skal også give råd om, hvordan man bedst passer på fugle, planter og pattedyr.

Grønlands Naturinstitut skal blandt andet:

 • undersøge, hvordan man bedst udnytter dyr og planter i Grønland
 • undersøge, hvordan man bedst beskytter dyr og planter i Grønland
 • undersøge, hvor vigtige dyr og planter er for Grønlands befolkning.
Havmåling

Havmåling

▴ Top