Miljø
Grønland er næsten uberørt. Alligevel er mange dyr o gplanter truede