Fra 1814 var Grønland et rent dansk land
Under den danske trone

Historie

Under den danske trone _ -

Da Grønland blev dansk

Grønland fik demokrati og begrænset selvstyre.

Under Napoleonskrigene (1799-1815) holdt Danmark med Frankrig. Men Frankrig tabte. Det betød, at Danmark måtte give Norge til Sverige. Selv om Grønland havde hørt under Norge, kom Danmark til at eje både Grønland, Island og Færøerne. Nu var Grønland ikke længere et norsk-dansk land. Det var et rent dansk land.

Krigen havde ruineret Danmark. Handelen i Grønland var derfor også gået meget tilbage. Handelen kom dog langsomt i gang igen, og omkring 1825 begyndte forretningen at give overskud. Noget af overskuddet blev brugt til at skaffe flere varer til butikkerne. Der kom endda tømmer til Grønland, så man kunne bygge huse af træ.
Der skete også noget med uddannelserne i Grønland. Der blev for eksempel bygget seminarier. Og så blev der udviklet et grønlandsk skriftsprog. Indtil da havde grønlænderne ikke kunnet læse og skrive deres eget sprog. Men det kunne de nu.

Fra 1814 var Grønland et rent dansk land

Fra 1814 var Grønland et rent dansk land

Fra forstanderskab til landsråd _

I 1857 blev der indført forstanderskab i det sydlige Grønland. Det vil sige, at kommunerne fik lov til at bestemme meget mere selv. Senere fik hele Vestgrønland også forstanderskab. Nu var der faktisk indført demokrati i Grønland.

I 1908 blev der indført to landsråd i Grønland. Landsrådene skulle erstatte forstanderskaberne. Landsrådene fik lov til at bestemme endnu mere end forstanderskaberne. For eksempel skulle landsrådene selv styre meget af retsvæsenet og socialvæsenet i Grønland.
Det var stadigvæk Danmark, som bestemte, men Grønland havde fået meget større selvstændighed.

Thule _

I flere hundrede år har eskimoer fra Canada rejst over Thule for at komme til Grønland. Men det er kun meget få af dem, som blev boede i det barske Thule.
I 1910 oprettede dansk-grønlænderen Knud Rasmussen en handelsstation i Thule. Stationen blev senere til det sted, hvor man begyndte udforskningen af Nordgrønland.

I 1952 byggede USA et forsvarsanlæg (Thule Air Base) i Thule. De folk, som boede i Thule, fik besked på at flytte. Thulefolkene lagde sag an mod den danske stat, da det var det var den danske regering, som stod bag aftalen med amerikanerne. I 1999 vandt de sagen. I alt fik de udbetalt 1,7 millioner kr. i erstatning.

Gammelt hus i Thule

Gammelt hus i Thule

▴ Top