Fra 1814 var Grønland et rent dansk land
Under den danske trone

Historie

Under den danske trone _ -

Grønland blev dansk

Demokratiet kom til Grønland, og øen fik begrænset selvstyre.

Under Napoleonskrigene (1799-1815) holdt Danmark med den tabende nation, Frankrig. Det medførte blandt andet, at Danmark efter krigen måtte afstå Norge til Sverige. Men selv om Grønland fra Erik den Rødes tid havde hørt under Norge, blev det tilføjet i traktaten, at Grønland, Island og Færøerne nu skulle tilhøre Danmark. Fra 1814 var Grønland dermed ikke længere et norsk-dansk land, men et rent dansk.

Krigen havde ruineret Danmark, og handelen i Grønland var gået stærkt tilbage. I de fleste krigsår savnede både grønlændere og udsendte danskere varer som kaffe, ammunition og klæder. Efter krigen kom handelen langsomt i gang igen, og omkring 1825 gav forretningen igen overskud. En del af overskuddet blev brugt til at skaffe flere varer til butikkerne, og der kom endda tømmer til Grønland, så man kunne bygge huse af træ. Undervisningen fik et vigtigt løft: Der blev oprettet seminarier og udviklet et grønlandsk skriftsprog. Næste skridt blev bøger og en grønlandsksproget avis. Omkring 1900 kunne mange grønlændere læse deres eget sprog.

Fra 1814 var Grønland et rent dansk land

Fra 1814 var Grønland et rent dansk land

Fra forstanderskab til landsråd _

Midt i 1850erne foreslog den kongelig inspektør Heinrich Johannes Rink, at man indførte forstanderskab, det vil sige kommunalt selvstyre, i Grønland. Forslaget blev godt modtaget i København, og i 1857 blev ordningen indført i det sydlige Grønland. Få år senere blev det udvidet til hele Vestgrønland. Dermed var demokratiet indført i landet.

Inspireret af systemskiftet i Danmark i 1901 blev forstanderskaberne i 1908 afløst af to landsråd. Disse fik større beføjelser, end forstanderskaberne havde haft. Hermed var retsvæsen og socialvæsen delvist lagt over til grønlænderne selv. Danskerne dominerede stadig, men kimen var lagt til større grønlandsk selvstændighed.

Thule _

Thule har gennem århundreder været gennemgangsområde for eskimoer fra Canada. Kun ganske få af disse polareskimoer blev boende i de yderst barske omgivelser. I 1910 oprettede dansk-grønlænderen Knud Rasmussen en handelsstation i Thule. Denne station kom senere til at danne udgangspunkt for udforskning af landet.

I 1952 blev et amerikansk forsvarsanlæg (Thule Air Base) oprettet i Thule. De folk, som boede i Thule, fik besked på at flytte. Tvangsflytningen fik Thulefolkene til at lægge sag an mod den danske stat, og i 1999 vandt de sagen. I alt fik de udbetalt 1,7 millioner kr. i erstatning.

Gammelt hus i Thule

Gammelt hus i Thule

▴ Top