Man byggede nye, sundere boliger
På vej mod hjemmestyre

Historie

På vej mod hjemmestyre _ -

I dag har Grønland fået selvstyre

Grønland får stadig mange penge fra Danmark.

I 1953 fik Danmark en ny grundlov.
I den stod der, at Grønland ikke længere var en dansk koloni.
Grønland var del af Danmark.

Mange grønlændere blev syge af tuberkulose.
Derfor byggede man nye, sundere boliger. Sundhedsvæsenet blev også bedre.
Det betød, at der ikke var så mange, som blev syge.

Mange grønlændere flyttede ind til byerne.
Grønland skulle have industri.
Det betød, at der skulle være både fiskere og fiskefabrikker.
Men grønlænderne var slet ikke vant til at arbejde på fabrik.
Mange af dem havde det ikke godt.
De begyndte at drikke. Der var også megen vold.

Man byggede nye, sundere boliger

Man byggede nye, sundere boliger

Forskelsbehandling og olie _

Grønland var blevet en del af det danske rige.
Men der blev alligevel gjort forskel på grønlændere og danskere.
For eksempel fik danskerne meget mere i løn end grønlænderne.
Det var grønlænderne selvfølgelig sure over.
Det var jo deres land!

I 1970’erne begyndte man at bore efter olie i Grønland.
Grønlænderne syntes, at Grønland skulle have pengene fra olien.
Men de danske politikere mente, at Danmark skulle have pengene.
Til sidst blev Grønland og Danmark enige:
Grønland skulle have den ene halvdel af pengene, og Danmark skulle have den anden halvdel.

Selvstyre _

Den 1. maj 1979 fik Grønland hjemmestyre.
Nu fik grønlænderne lov til selv at bestemme.
Men Danmark bestemte stadigvæk over Grønlands politi og retsvæsen.

Grønlands største problem var, at landet ikke havde penge nok. Og sådan er det stadigvæk.
Hvert år får Grønland 3 milliarder kroner af Danmark.
Det kalder man et bloktilskud.
Pengene bliver brugt til blandt andet skoler og sygehuse i det grønlandske samfund.

I 2009 fik Grønland selvstyre.
Nu må Grønland for eksempel selv bestemme over olien.
Det er også Grønland, som skal have pengene for olien.
Men først skal Grønland betale Danmark de 3 milliarder kroner tilbage.

Grønland har nu selvstyre. Men Grønland er stadigvæk en del af Danmark.
Danmark bestemmer for eksempel stadig over:

  • udenrigspolitik
  • forsvarspolitik og sikkerhedspolitik
  • højesteret
  • statsborgerskab
  • pengepolitik.

 

I 2009 fik Grønland selvstyre

I 2009 fik Grønland selvstyre

▴ Top