Krigsskib
Monopol og lovgivning

Historie

Monopol og lovgivning _ -

Grønland blev et lukket land

Det var kun Den Kongelige Grønlandske Handel, som måtte handle med grønlænderne.

I 1776 fik Den Kongelige Grønlandske Handel monopol på al handel i Grønland.
Det vil sige, at det kun var Den Kongelige Grønlandske Handel, som måtte handle med grønlænderne.
Grønlænderne måtte ikke engang sejle ud på havet og handle med fremmede søfolk.

Men det gjorde de alligevel.
Om foråret kom hvalfangere fra andre lande til Grønland.
Og de handlede med grønlændere, selv om de ikke måtte.
De fleste hvalfangere kom fra Holland.

Danmark var vred over, at Holland handlede med Grønland.
Derfor sendte Danmark et krigsskib til Grønland.
I 1739 skød krigsskibet mod 4 hollandske skibe. De hollandske skibe overgav sig.
Det skræmte dog ikke hollænderne. De blev ved med at sejle til Grønland.

Men i 1777 skete der en katastrofe.
25 hollandske skibe blev knust af drivisen.
Næsten alle de mænd, som var ombord på skibene, døde.
Nu ville hollænderne ikke til Grønland længere. Det var for farligt.

Grønland var næsten blevet et lukket land.
Der kom ingen mennesker ind i landet, og der kom heller ikke nogen ud.

Krigsskib

Krigsskib

Instrux for Handelen og Hvalfangerne _

I 1782 fik Grønland sin første store lov.
Loven hed: ”Instrux for Handelen og Hvalfangerne på Grønland”.

Loven skulle sørge for, at grønlænderne ikke blev udnyttet af købmændene.
I loven stod der blandt andet at:

  • det kun var de dårlige fangere, som måtte arbejde for købmændene
  • unge grønlandske kvinder ikke måtte være tjenestepiger for købmændene
  • det var forbudt at give grønlænderne brændevin.

Der blev ansat 2 inspektører: en i Nordgrønland og en i Sydgrønland.
Inspektørerne skulle sørge for, at loven blev overholdt.

▴ Top