Europæerne tjente mange penge på at fange hvaler i Grønland
Hvalfangst, handel og kristen mission

Historie

Hvalfangst, handel og kristen mission _ -

Danmark lavede kolonier Grønland

Europæerne tjente mange penge på at fange hvaler i Grønland.

I 1600-tallet var der mange europæerne, som fangede hvaler i havet omkring Grønland.
Hvalernes spæk blev brugt til at lave olie.
Olien blev solgt som lampeolie i Europa.
Det tjente hvalfangerne mange penge på.

Hvalfangerne handlede også med grønlænderne.
Grønlænderne købte for eksempel redskaber af jern, europæisk tøj og tobak.
De betalte med skind, hvalbarder og spæk.

Europæerne tjente mange penge på at fange hvaler i Grønland

Europæerne tjente mange penge på at fange hvaler i Grønland

Hans Egede _

I 1721 kom Hans Egede til Grønland.
Han var missionær fra Danmark og Norge.
Han skulle lave et handelskompagni. Men han ville også gøre grønlænderne kristne.

Det kunne godt være ret voldsomt.
Hans Egede tævede blandt andet nogle af åndemanerne.
Grønlænderne skulle nemlig ikke gå til åndemanerne. De skulle gå i kirke.

I starten kunne Hans Egede ikke lide grønlænderne.
Men efterhånden begyndte han at synes om dem.
Måske var det, fordi flere grønlændere omvendte sig til kristendommen.
Måske var det, fordi Hans Egedes sønner lærte at tale grønlandsk. Så fik de nemlig flere grønlandske venner.

Hans Egede

Hans Egede

Kolonisering af Grønland _

Danmark lavede flere kolonier i Grønland.
En koloni var egentlig bare en by med en kirke og nogle butikker.
Her kunne grønlænderne sælge skind og spæk. Og de kunne købe europæiske varer.

En af kolonierne blev en stor fiasko.
I 1728 rejste guvernør Paars med skib til Grønland. Han skulle være Grønlands nye overhoved.
Der var også straffefanger og piger fra forbedringshuset med på skibet. De skulle være kolonister.
Fangerne og pigerne var blevet tvunget til at gifte sig med hinanden, inden de tog af sted.
De flyttede ind i en by, der hvor Nuuk ligger i dag.
Om vinteren fik mange af dem skørbug og andre sygdomme. Næsten halvdelen af dem døde.
Resten ville gøre mytteri. Men det blev aldrig til noget. De var simpelthen for syge.
Dengang var det ikke let at overleve i Grønland.

Danmark lavede flere kolonier i Grønland

Danmark lavede flere kolonier i Grønland

▴ Top