Grønlandstraktaten gav USA lov til at bygge flyvestationer og militærbaser i Grønland
Grønland under 2. verdenskrig

Historie

Grønland under 2. verdenskrig _ -

Under krigen fik Grønland støtte fra USA

Grønlandstraktaten gav USA lov til at bygge flyvestationer og militærbaser i Grønland.

Under 2. verdenskrig kunne danske skibe ikke sejle til Grønland. Tyske ubåde sænkede nemlig alle de handelsskibe, de kunne få ram på. Derfor måtte grønlænderne have forsyninger fra USA. Grønland betalte med kryolit, som er et vigtigt råstof i krigsindustrien. I 1941 lavede Grønland/Danmark en forsvarsaftale med USA. Aftalen hed Grønlandstraktaten. Den gav USA lov til at bygge militærbaser og flyvestationer forskellige steder i Grønland.

Derudover oprettede man også en slædepatrulje. Slædepatruljen bestod af danske og norske fangstmænd, som fik militær rang og uniform. De skulle holde øje med tysk aktivitet i Østgrønland. Tyskerne forsøgte nemlig at oprette stationer rundt omkring i Grønland. De blev dog hurtigt opdaget og nedkæmpet.

Krigen viste, at Grønland ikke kunne nøjes med kun at have forbindelse til Danmark. Det var nødvendigt, at Grønland også fik kontakt til andre lande.

Grønlandstraktaten gav USA lov til at bygge flyvestationer og militærbaser i Grønland

Grønlandstraktaten gav USA lov til at bygge flyvestationer og militærbaser i Grønland

▴ Top