Grønlandstraktaten gav USA ret til at anlægge militærbaser og flyvestationer forskellige steder i landet
Grønland under 2. verdenskrig

Historie

Grønland under 2. verdenskrig _ -

Under krigen fik Grønland støtte fra USA

Grønlandstraktaten gav USA ret til at anlægge flyvestationer og militærbaser i Grønland.

Under 2. verdenskrig var Grønland totalt afskåret fra Danmark. Al sejlads mellem Danmark og Grønland måtte ophøre, da tyske ubåde sænkede alle de handelsskibe, de kunne få ram på. For at grønlænderne ikke skulle lide nød, sendte USA imidlertid forsyninger til Grønland. Til gengæld købte USA kryolit, som er et vigtigt råstof i krigsindustrien. I 1941 kom en forsvarsordning (Grønlandstraktaten) i stand. Den gav USA ret til at anlægge militærbaser og flyvestationer forskellige steder i landet.

Udover disse militære anlæg oprettede man desuden en slædepatrulje af danske og norske fangstmænd, som fik militær rang og uniform. De skulle holde øje med tysk aktivitet på Østgrønland. Egentlige krigshandlinger var der ikke mange af, men tyskerne forsøgte dog at oprette stationer rundt omkring i Grønland. De blev hurtigt opdaget og nedkæmpet.

Alligevel fik krigen betydning for Grønland. Det stod nemlig klart, at Grønland havde gavn af at komme ud af sin ensidige binding til Danmark. Det lukkede land skulle åbnes op for omverdenen.

Grønlandstraktaten gav USA ret til at anlægge militærbaser og flyvestationer forskellige steder i landet

Grønlandstraktaten gav USA ret til at anlægge militærbaser og flyvestationer forskellige steder i landet

▴ Top