Erhverv og økonomi
Fiskeindustrien er langt den største indtægtskilde for det grønlandske samfund