Der er stadig mange, som arbejder med fiskeri eller på fiske-fabrik
Arbejde

Erhverv og økonomi

Arbejde _ -

Mange grønlændere arbejder med fiskeri

Der er ret mange arbejdsløse i Grønland.

I Grønland arbejder de fleste mennesker med fiskeri, bygge-anlæg og offentlig service.
Der er næsten ikke noget landbrug. Der er heller ikke særlig mange fabrikker.

Der er stadig mange grønlændere, som arbejder med fiskeri og fiske-forarbejdning.
Royal Greenland ejer alle fiskefabrikker og de store fiskefartøjer i Grønland.
Det er det offentlige, som ejer Royal Greenland.

Ca. 500 grønlændere kan leve af at gå på jagt.
De jager mest sæler, hvaler, rensdyr og moskusokser.

Der er også landbrug i Grønland.
Men det er næsten kun fåreavl.
Det er der ca. 120 personer, som arbejder med.

Turisme er også et vigtigt erhverv i Grønland.
Omkring 600 personer arbejder med turisme.

Grønlands byer er ret små. Og det er svært og dyrt at komme rundt i landet.
Derfor kan det være svært at lave sin egen virksomhed i Grønland.
De fleste små virksomheder er:

 • håndværkere
 • fiskere
 • butikker
 • restauranter.

Der kommer også flere virksomheder, som arbejder med it og edb.
Men de kan ikke altid finde folk, som har en uddannelse i it.

Der er stadig mange, som arbejder med fiskeri eller på fiske-fabrik

Der er stadig mange, som arbejder med fiskeri eller på fiske-fabrik

Erhvervsfordeling _

Der er ikke så mange grønlænderne, som har gode uddannelser.
Derfor er der mange udlændinge, som arbejder i Grønland.

I 2011 arbejdede grønlænderne med:

 • offentlig administration og service
 • handel og reparation
 • bygge- og anlæg
 • transport og kommunikation
 • fiskeri
 • industri
 • andet.

De fleste arbejder med offentlig administration og service.
Det gør man for eksempel, hvis man arbejder i kommunen.
Der er også mange grønlændere, som arbejder i butikker eller på byggepladser.

Fiskeri er nok det vigtigste erhverv i Grønland.
Det er nemlig det, som Grønland tjener flest penge på.
Næsten alle de varer, som Grønland sælger til andre lande, er fisk.
Det er Royal Greenland, som ejer de fleste fiskefabrikker.
Og det er Grønlands selvstyre, som ejer Royal Greenland.

Grønland vil også tjene penge på andre ting.
Det kunne for eksempel være turisme eller olie og mineraler.

De fleste arbejder med offentlig administration og service

De fleste arbejder med offentlig administration og service

Arbejdsstyrke _

I Grønland har ca. 28.599 mennesker arbejde. Det er næsten halvdelen af hele befolkningen.
Resten er:

 • arbejdsløse
 • børn
 • pensionister
 • under uddannelse
 • syge eller handikappede og kunne ikke passe et arbejde.

Der er ret mange arbejdsløse i Grønland.
I 2011 var arbejdsløsheden ca. 8,8 %.
I Danmark var den ca. 7,7 %.
Det er mest de unge, som er arbejdsløse.

Der er mange udlændinge, som arbejder i Grønland.
De fleste kommer fra Danmark.

Der er flere mænd end kvinder, som arbejder i Grønland.
Det er fordi, der er så mange danske mænd, som arbejder i Grønland.

Der er flere mænd end kvinder, som arbejder i Grønland

Der er flere mænd end kvinder, som arbejder i Grønland

Arbejdslængde og løn _

I Grønland arbejder man 40 timer om ugen.
I Danmark arbejder man 37 timer om ugen.
De fleste grønlændere har fri om lørdagen og søndagen.

Grønlænderne har ret til 5 ugers ferie om året.
Man får løn, mens man har ferie.

I Grønland får man ikke så meget i løn, som man gør i Danmark.
Men man skal heller ikke betale så meget skat i Grønland.
I Grønland tjener folk i byerne mere end folk i bygderne.
Folk tjener i gennemsnit:

 • 211.000 kr. om året i byerne
 • 134.000 kr. om året i bygderne.
I Grønland arbejder man 40 timer om ugen

I Grønland arbejder man 40 timer om ugen

Faglige organisationer _

Mange grønlændere er medlem af en fagforening. Sådan er det også i Danmark.
Fagforeningerne aftaler blandt andet:

 • løn
 • arbejdstid
 • uddannelse
 • og mange andre ting.

Den største fagforening i Grønland hedder SIK.
Fagforeningen har ca. 10.000 medlemmer.

Det er tit fagforeningerne, som aftaler løn med arbejdsgiverne.
Men nogle gange kan de ikke blive enige.
Så kan de ansatte strejke og lade være med at gå på arbejde.
Hvis arbejdsgiverne ikke er tilfredse, kan de lave lockout. Så kan de ansatte ikke komme på arbejde og få løn.
Når man er blevet enige igen, kan de ansatte igen gå på arbejde.

▴ Top