Fiskeindustrien er Grønlands allerstørste indtægtskilde
Økonomi

Erhverv og økonomi

Økonomi _ -

Grønland er afhængig af bloktilskud fra Danmark

Fiskeindustrien er Grønlands allerstørste indtægtskilde.

I 2011 havde Grønland et bruttonationalprodukt på lidt over 2,16 milliarder dollars. Det er et meget lille bruttonationalprodukt.

Grønland kan ikke klare sig selv økonomisk. Derfor modtager grønlænderne hvert år et bloktilskud fra Danmark. I 2014 var bloktilskuddet på 3,6 milliarder danske kroner. Grønland har modtaget bloktilskud siden landet fik hjemmestyre i 1979. Da fik Grønland nemlig ansvaret for flere områder i det grønlandske samfund, og det koster mange penge. Derfor giver Danmark bloktilskud til Grønland, indtil grønlænderne kan klare sig selv.

Grønland giver ikke selv økonomisk bistand til ulande. Derimod giver Grønland ulandsbistand sammen med Danmark. Hvert år giver Danmark og Grønland tilsammen 0,8 % af Danmarks bruttonationalprodukt i ulandsbistand.

Fiskeindustrien er Grønlands allerstørste indtægtskilde

Fiskeindustrien er Grønlands allerstørste indtægtskilde

Samhandel _

Grønland har ikke særlig mange forskellige produkter. Det er derfor nødvendigt for Grønland at kunne handle med andre lande.
Grønland eksporterer flest varer til:

 • Danmark
 • Japan
 • Kina.

Hele 87 % af eksporten består af fiskeriprodukter. Grønland er altså helt afhængig af fiskeindustrien.
I 2010 eksporterede Grønland varer for 384 millioner dollars.

Men Grønland importerer også varer fra andre lande.
Grønland importerer hovedsageligt varer fra:

 • Danmark
 • Sverige
 • Storbritannien.

Grønland importerer blandt andet:

 • maskiner og transportmidler
 • forarbejdede varer
 • fødevarer
 • brændstoffer.

I 2010 importerede Grønland varer for 814 millioner dollars.

Grønland importerer mere, end landet eksporterer. Det betyder, at Grønland har underskud på handelsbalancen. I 2010 var underskuddet på 430 millioner dollars.

Grønland har ikke særlig mange forskellige produkter. Derfor må de handle med andre lande

Grønland har ikke særlig mange forskellige produkter. Derfor må de handle med andre lande

Skatter og afgifter _

I Grønland bliver det offentlige system blandt andet betalt af skatter og afgifter. Pengene går for eksempel til:

 • skoler og uddannelse
 • social- og sundhedsvæsen
 • politi
 • retsvæsen
 • og meget andet.

I 2010 havde det offentlige system i Grønland en indtægt på ca. 9,6 milliarder danske kroner. Det er Grønlands hjemmestyre, som bestemmer, hvordan pengene skal bruges. De bestemmer også, hvor høje skatterne og afgifterne skal være.

Grønlænderne betaler ca. 40 % i skat. Det er ikke så meget som i Danmark, hvor man betaler næsten 50 % i skat.
Man betaler skat efter, hvor meget man får i løn. De, der tjener mest, betaler mest.
Skattesystemet består af:

 • Landsskat. Alle indbyggere i Grønland betaler landsskat til landskassen i Grønland.
 • Fælles kommunal skat. Alle indbyggere i Grønlands kommuner betaler fælles kommunal skat. Overskuddet bliver fordelt blandt kommunerne.
 • Kommuneskat. Alle indbyggere i Grønlands kommuner betaler kommuneskat til den kommune, som de bor i.

Indbyggerne i Pituffik/Thule skal betale en særlig landsskat, fordi de ikke bor i nogen kommune. De betaler derfor ikke kommuneskat.

Grønlænderne betaler desuden en masse afgifter. I Grønland skal man dog ikke betale moms, ligesom man skal i for eksempel Danmark. Men det betyder ikke, at varerne er billigere i Grønland. Tværtimod.
Mange varer er meget dyre, fordi de skal fragtes til Grønland med skib eller fly. Derudover skal grønlænderne betale importafgift af en lang række varer, og det sætter prisen endnu højere op. Nogle af de vigtigste afgifter er for eksempel afgifterne på tobak og alkohol.

Det offentlige system bliver betalt af skatter og afgifter

Det offentlige system bliver betalt af skatter og afgifter

▴ Top