Fiskeindustrien er langt den største indtægtskilde for det grønlandske samfund
Økonomi

Erhverv og økonomi

Økonomi _ -

Grønlands økonomi er afhængig af bloktilskud fra Danmark

Fiskeindustrien er langt den største indtægtskilde for det grønlandske samfund.

Grønland har en meget lille økonomi. I 2011 var Grønlands bruttonationalprodukt på lidt over 2,1 milliarder dollars.

På grund af rigsfællesskabet med Danmark giver Grønland ikke selvstændig økonomisk bistand til ulande. Danmark og dermed Grønland giver 0,8 % af bruttonationalproduktet til ulandsbistand, hvilket, i forhold til landets størrelse, er et af de højeste bidrag i verden.

Grønland er ikke i stand til at klare sig selv økonomisk og modtager hvert år tilskud fra Danmark. I 2014 var det såkaldte bloktilskud på 3,6 millioner danske kroner. Siden indførelsen af hjemmestyre i 1979 har Grønland gradvist overtaget ansvaret for forskellige sagsområder, som før hørte under Danmark. Dette har naturligvis medført flere udgifter for Grønland, og bloktilskuddet fra Danmark skal dække disse udgifter - indtil Grønland er i stand til at klare sig selv.

Fiskeindustrien er langt den største indtægtskilde for det grønlandske samfund

Fiskeindustrien er langt den største indtægtskilde for det grønlandske samfund

Samhandel _

Grønland er meget afhængig af handel med udlandet, da det er begrænset, hvad landet selv kan producere. Grønland eksporterer mest til EU og primært til Danmark (60,7 %), Japan (10,4 %) og Kina (8,4 %). De grønlandske eksportvarer er først og fremmest fiskeriprodukter, som står for hele 87 % af den samlede eksport. Grønland er altså helt afhængig af sin fiskeindustri. I 2010 eksporterede Grønland varer for 384 millioner dollars.

Grønlands import var i 2010 på 814 millioner dollars. Importvarerne er blandt andet maskiner og transportmidler, forarbejdede varer, fødevarer og brændsler. Grønland importerer primært fra EU, hvor Danmark den største handelspartner (60,4%). Derefter kommer Sverige (16,9 %) og Island (10,6 %).

Da Grønland importerer mere, end de eksporterer, betyder det, at Grønland har underskud på handelsbalancen. I 2010 var underskuddet på handelsbalancen 430 millioner dollars.

Grønland er meget afhængig af handel med udlandet

Grønland er meget afhængig af handel med udlandet

Skatter og afgifter _

Det offentlige system i Grønland får sine indtægter fra skatter og afgifter. Indtægterne bruges til at drive det grønlandske samfund. Grønlands hjemmestyre bestemmer, hvordan pengene skal fordeles, og hvor høje skatter og afgifter skal være. I 2010 havde det offentlige system i Grønland en indtægt på ca. 1,72 milliarder dollars fra skatter, afgifter og ejerandele.

Grønland har et moderat skattetryk, som ligger på ca. 40 %. Skattesystemet er opbygget således, at skatteprocenten til en hvis grad afhænger af, hvad man tjener. De første kroner, man tjener, er ikke skattepligtige. I Grønland drejer det sig om et såkaldt personfradrag og et standardfradrag, som alle, uanset indkomst, har glæde af. Princippet med, at de bredeste skuldre skal bære de største byrder, er ikke så udtalt som i det danske skattesystem.

Det grønlandske skattesystem består af:

  • En landsskat, som betales til landskassen af alle indbyggere i Grønland.
  • En fælleskommunal skat, som betales af alle beboere i kommunerne. Efterfølgende fordeles overskuddet fra denne skat imellem kommunerne.
  • En kommuneskat, som fastsættes af kommunalbestyrelserne i landets 18 kommuner og betales til kommunekasserne af indbyggerne i de enkelte kommuner.
  • En særlig landsskat, som betales til landskassen af indbyggerne uden for den kommunale inddeling. Det er således kun indbyggerne i Pituffik/Thule, som betaler denne skat.

Progressiviteten i indkomstbeskatningen består i personfradraget på 48.000 kr. Herudover bidrager også standardfradraget på 10.000 kr. til progressiviteten. For ægtefæller er standardfradraget på 20.000 kr.

Personskatten opkræves som kildeskat, idet skatten tilbageholdes af arbejdsgiveren i forbindelse med udbetaling af løn og lignende.

Grønland har ingen moms, og indirekte beskatning udgøres først og fremmest af importafgifter, som pålægges en lang række varer. Blandt de vigtigste er afgifterne på tobak og alkohol.

Dertil kommer en såkaldt ensfragtafgift, som lægges på al søtransport af varer. Reelt betyder det, at der er tale om en importafgift. Indtægterne fra denne afgift bruges som støtte til indenrigstransport af passagerer og varer til yderligt beliggende områder.

Det offentlige system i Grønland får sine indtægter fra skatter og afgifter

Det offentlige system i Grønland får sine indtægter fra skatter og afgifter

▴ Top