Grønlands Universitet
Uddannelse

Befolkning

Uddannelse _ -

Man kan ikke få alle uddannelser i Grønland

Uddannelserne i Grønland ligner uddannelserne i Danmark.

I Grønland skal man have undervisning i mindst 9 år.
Men man behøver ikke at gå i skole. For eksempel kan man bliver undervist derhjemme.

Uddannelserne i Grønland ligner uddannelserne i Danmark meget.
Uddannelserne er delt op i fem:

 • forskole
 • grundskole
 • almen eller udvidet linje
 • ungdomsuddannelser
 • videregående uddannelser.

Der er ca. 84 skoler i Grønland. På dem går der i alt ca. 8.500 elever.
Der er også 3 gymnasier.
Hvis man har gået på gymnasiet, kan man læse videre på:

 • Grønlands Seminarium
 • Grønlands Universitet
 • skoler og universiteter i Danmark.

I Danmark betaler man ikke for at gå i skole. Man skal kun betale, hvis man går i en privatskole.
Der er en privatskole i Grønland.
Den ligger i Nuuk.

Grønlands Universitet

Grønlands Universitet

Forskole og grundskole _

I grundskolen lærer de grønlandske børn blandt andet at læse, skrive, matematik, sprog og så videre.
Grundskolen varer 9-11 år. Man skal gå i skole i mindst 9 år.
De fleste børn begynder i skolen, når de er 6 år gamle.
Det første år i grundskolen kaldes forskolen. Forskolen er en slags børnehaveklasse.

I nogle bygder er der ikke så mange elever. Så må man slå flere klasser sammen til én klasse.
Nogle elever har langt til skole. De kan få lov til at bo på et kollegium eller skolehjem i byen.
Så kommer de kun hjem i weekenderne.

Lærerne taler grønlandsk og dansk.

Efter folkeskolen kan man få en uddannelse, som varer 2 år.
Den hedder almen linje og udvidet linje.
Man går på almen linje, hvis man vil have en erhvervsuddannelse.
Man går på udvidet linje, hvis man vil i gymnasiet eller på HTX.

Efter folkeskolen tager mange grønlandske elever på efterskole.
I Grønland er der kun en efterskole.
Derfor tager mange elever til Danmark for at gå på efterskole.

Bygning som både er kirke og skole

Bygning som både er kirke og skole

Ungdomsuddannelser _

Efter grundskolen går de fleste elever videre til en ungdomsuddannelse.
En ungdoms-uddannelse kan være:

 • gymnasiale uddannelser – for eksempel gymnasiet eller HTX
 • erhvervsuddannelser.

Man kan kun gå på gymnasiet eller på HTX i byerne:

 • Qaqortoq
 • Nuuk
 • Aasiaat
 • Sisimiut.

Man kan få forskellige erhvervsuddannelser i Grønland.
Men der er nogle uddannelser, som man ikke kan få i Grønland.
Hvis man vil have dem, må man tage til Danmark.
I Grønland kan man få en uddannelse i:

 • social og sundhed
 • jern og metal
 • bygge og anlæg
 • handel og kontor
 • fiskeindustri
 • søfart og navigation
 • shipping
 • levnedsmidler
 • fårehold.

Der er nogle erhvervsskoler, som kun findes i Grønland.
De er:

 • Fiskeindustriskolen i Maniitsoq. Her kan man for eksempel blive procestekniker.
 • Den maritime skole i Paamiut. Her kan man for eksempel blive kystskipper eller fiskeskipper.
 • Fåreholderskolen i Upernaviarsuk. Her kan man blive fåreavler.

Videregående uddannelser _

For at komme videre til universitetet skal man normalt have gået på gymnasiet og fået en studentereksamen.
Der er 3 forskellige videregående uddannelser:

Kortere videregående uddannelser, som varer 2-3 år:

 • akademiøkonom
 • procestekniker
 • serviceøkonom.

Mellemlange videregående uddannelser, som varer 3-4½ år:

 • journalist
 • lærer
 • socialpædagog
 • socialrådgiver
 • sygeplejerske.

En lang videregående uddannelse, som varer 5-6 år:

 • lingvistik
 • litteraturvidenskab
 • kultur
 • samfundsforhold
 • økonomi
 • politologi
 • administration
 • teologi
 • arktisk ingeniør.

Hvis man vil have en anden uddannelse, så må man tage til Danmark.

Statens uddannelsesstøtte _

Man kan få penge fra Grønlands Hjemmestyre, når man går i skole.
Man skal bare være over 18 år.

Man kan få et SU-stipendium og et SU-lån.
Man skal betale et SU-lån tilbage.
Men man skal ikke betale et SU-stipendium tilbage.

▴ Top