Befolkning
Grønlandsk og dansk er to vidt forskellige sprog