Udendørsliv spiller en stor rolle overalt i landet
Fritid

Befolkning

Fritid _ -

Fritiden er vigtig for grønlænderne

De mest almindelige fritidsaktiviteter er at se fjernsyn og være sammen med familie eller venner.

Fritiden er vigtig for mange grønlændere. Udendørsliv spiller en stor rolle overalt i landet. Grønlænderne tager til fjeldet for blandt andet at gå på jagt og samle bær. Mange steder er der små hytter til fritidslivet, og fritidsbåden har stort set samme rolle i Grønland som bilen og sommerhuset i Danmark. Slædekørsel med hunde indgår også i fritidslivet. Desuden er der et rigt foreningsliv overalt i Grønland.

På hjemmefronten ses en del fjernsyn. Parabolantennen har betydet, at man kan se fjernsyn stort set overalt i Grønland. Derudover bruger grønlænderne en del tid på socialt samvær med familie og venner. Motion og sport indgår også i fritidslivet.

Der findes ikke undersøgelser, som sætter tid på de voksne grønlænderes fritidsforbrug. Der findes heller ikke meget dokumentation for, hvad grønlænderne foretager sig i deres fritid eller hvilke muligheder, de har adgang til. Med hensyn til de unges fritidsforbrug ved man lidt mere. I 2007 blev der lavet en stor undersøgelse blandt de 15-18-årige. Heri indgik blandt andet spørgsmål om de unges fritidsliv og fritidsforbrug. Undersøgelsen viste blandt andet at:

 • socialt samvær er vigtigt. Godt halvdelen af børn og unge er sammen med deres venner hver dag, hvilket tyder på, at de er meget sociale. Af disse børn og unge tilbringer lidt under halvdelen af dem aftenerne sammen. De 13-15-årige tilbringer betydeligt flere aftener sammen med vennerne end de lidt yngre.
 • fjernsynsforbruget er stort hos de unge grønlændere. Godt 25 % bruger to timer dagligt på at se fjernsyn, hvilket svarer til en spillefilms længde. Der er også børn og unge, som ser tv og video i mere end seks timer om dagen. Der er ikke den store forskel på det antal timer, som bruges på at se tv og video/dvd i hverdagen og i weekenderne.

En oversigt over de hyppigste fritidsaktiviteter blandt de 15-18-årige viser at:

 • 78,7 % er sammen med venner
 • 73 % ser tv/video/dvd
 • 57,7 % dyrker sport mindst en gang om ugen (30,4 % dyrker sport næsten hver dag)
 • 41,1 % spiller playstation/PC-spil
 • 35,2 % har fritidsarbejde
 • 30,9 % læser
 • 19,7 % spiller/synger
 • 11,6 % tager ud i naturen
 • 3,3 % syr.

Børn og unge har næsten hver dag kontakt med vennerne via telefon, e-mail og sms. Det er tydeligt, at piger i alderen 11-15 år har mere kontakt med deres venner via telefon, e-mail og sms end deres jævnaldrende drenge. Eksempelvis er næsten 60 % af de 15-årige piger flittige til at bruge telefonen, e-mailen og sms’en til at have kontakt med vennerne.

Udendørsliv spiller en stor rolle overalt i landet

Udendørsliv spiller en stor rolle overalt i landet

Parabol

Parabol

Foreninger _

Foreninger kan inddeles i følgende grupper:

 • Politiske foreninger (for eksempel politiske partier eller andre politiske organisationer)
 • Interesseforeninger (for eksempel diabetesforening, patientforening, miljøforening)
 • Fagforeninger
 • Friluftsforeninger
 • Idrætsforeninger
 • Lokale interesseforeninger (for eksempel grundejerforening, antenneforening, haveforening)
 • Sociale foreninger (for eksempel humanitære organisationer)
 • Religiøse foreninger.

Foreningerne bygger overvejende på frivilligt arbejde. Alle disse foreningstyper er repræsenteret i Grønland, men mange af foreningerne findes kun i større byer.

Idrætsorganisationer _

Grønlands Idræts-Forbund (GIF) har otte specialforbund under sig med i alt 210 klubber og ca. 12.000 aktive medlemmer samt ca. 6.000 passive medlemmer. GIF varetager idrættens, specialforbundenes og foreningernes interesser over for Grønlands hjemmestyre og andre offentlige myndigheder. Desuden har GIF ansvaret for at fordele bevillingerne fra myndighederne til specialforbundene.

De otte specialforbund er:

 • Badminton Forbund
 • Boldspil Union
 • Bordtennis Union
 • Håndbold Forbund
 • Kajak Forbund
 • Ski Forbund
 • Taekwondo Forbund
 • Volleyball Forbund.

Grønland har en pendant til Team Danmark, som hedder Team Grønland. Team Grønland varetager eliteidrættens interesser med blandt andet tilskud til eliteidrætsudøvere.

Grønlands Idræts-Forbund (GIF) har otte specialforbund under sig

Grønlands Idræts-Forbund (GIF) har otte specialforbund under sig

Grønlænderne dyrker sport og idræt _

Sport og idræt er vigtig for grønlænderne, og både unge og voksne dyrker idræt i stor udstrækning. En undersøgelse viser, at hvert tredje grønlandske skolebarn i alderen 11-17 år er fysisk aktiv mindst en time hver dag enten i skolen eller i fritiden.

Skisport var tidligere den dominerende idrætsgren i Grønland. Inden for de sidste 15-20 år er der dog kommet andre idrætsgrene til, som til dels har udkonkurreret skisporten – især efter at nye idrætshaller er blevet bygget. Der er idrætshaller i næsten alle byer fra Uummannaq i nord til Nanortalik i syd samt i Tasiilaq. De største bygder har minihaller. Af udendørs idræt har fodbold det højeste medlemstal. Indendørs fodbold er meget populært, men håndbold er dog den mest populære indendørs idræt. Foruden de allerede nævnte idrætsgrene er dyrker grønlænderne badminton, volleyball, bordtennis, taekwondo og shotokan karate-do.

Fodboldkamp

Fodboldkamp

▴ Top